A

Sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveystoimiala koostuu viidestä tulosalueesta:

  • sosiaalipalveluista
  • terveyspalveluista
  • sairaalapalveluista
  • vanhus- ja vammaispalveluista ja
  • kehittämis- ja hallintopalveluista. 

Sosiaali- ja terveyshuollosta Tuusulassa päättää sosiaali- ja terveyslautakunta.

Sosiaali- ja terveystoimialaa johtaa sosiaali- ja terveystoimen johtaja Pirjo Vainio.

Sosiaali- ja terveystoimialan esittelydiat syksy 2017

Valmisteilla olevaan sote- ja maakuntauudistukseen voi tutustua osoitteessa: alueuudistus.fi