A

Sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveystoimiala koostuu viidestä tulosalueesta:

  • sosiaalipalveluista
  • terveyspalveluista
  • sairaalapalveluista
  • vanhus- ja vammaispalveluista ja
  • kehittämis- ja hallintopalveluista. 

Sosiaali- ja terveystoimialaa johtaa sosiaali- ja terveystoimen johtaja Pirjo Vainio.

Sosiaali- ja terveystoimialan esittelydiat kevät 2018

Valmisteilla olevaan sote- ja maakuntauudistukseen voi tutustua osoitteessa alueuudistus.fi

Sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyi 1.1.2018 kuntayhtymälle

Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt 1.1.2018 alkaen Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelut -kuntayhtymälle, eli kuntayhtymä vastaa siitä, että lailla säädetyt palvelut ja velvoitteet tulevat säännösten mukaisesti hoidetuiksi. Palveluiden tuottamisvastuu on edelleen Tuusulan kunnalla, eli palvelutuotanto jatkuu pääosin entisellään, kunnan henkilöstön toteuttamana, kunnan hallinnoimissa toimitiloissa.

Tutustu kuntayhtymään