Sosiaali- ja terveyspalvelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) vastaa alueensa kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista sekä erikoisssairaanhoidon ja pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueeseen kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Tavoitteena on turvata alueen asukkaille laadukkaat ja asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut tasa-arvoisesti.

Avopalvelut

Avopalvelut vastaavat terveysasemien vastaanottotoiminnasta ja suunterveydenhuollon palveluista.

Henkeä ja terveyttä uhkaavissa hätätilanteissa soita 112!
(Esimerkkejä tällaisista tilanteista ovat kova rintakipu, hengenahdistus, kouristelu, tajuttomuus, halvausoireet.)

Kiireellistä hoitoa tarvitaan tilanteissa, joissa ei ole välitöntä hengenvaaraa, mutta tilanne vaatii hoitoa vuorokauden sisällä.

Lääkärien ja hoitajien vastaanotot toimivat ajanvarauksella.  Kun otat yhteyttä terveysasemalle, terveydenhoidon ammattihenkilö arvioi tarvitsemasi hoidon ja kiireellisyyden. Hoidon tarpeen arvioinnin pohjalta saat kontaktin siihen ammattihenkilöön, joka parhaiten pystyy auttamaan tilanteessasi.

Hammaslääkäripäivystykseen hakeudutaan, kun tarvitset kiireellistä hoitoa. Hammashoito tarjoaa palveluita eri ikäryhmille ja niihin varataan aika hammashoidon ajanvarauksesta.

Röntgenpalvelut (HUS Kuvantaminen) sisältävät muun muassa luuston- ja keuhkojen röntgenkuvauksen sekä ultraääni- ja mammografiatutkimukset, jotka tehdään HUS Kuvantaminen toimipisteissä.

Laboratoriotutkimukset tehdään HUSLAB näytteenottopisteissä.

Kuntoutus- ja apuvälinepalvelut

Kuntoutuspalvelut sisältävät fysioterapia, toimintaterapia ja puheterapiapalvelut.

Apuvälinepalvelut sijoittuvat kuntayhtymän alueen terveyskeskuksiin. Hyvinkään apuvälinepalvelupiste toimii Hyvinkään sairaalassa.

Hoitotarvikkeet tilataan sähköisellä lomakkeella tai puhelinpalvelulla. Hoitotarvikkeiden tilaus- ja toimituskäytännöt vaihtelevat vielä kunnittain.

Sairaalapalvelut

Terveyskeskussairaaloiden akuuttiosastot tarjoavat lyhytaikaista osastohoitoa. Potilaat tulevat osastolle terveyskeskuksen kiirevastaanotoilta ja erikoissairaanhoidon päivystyksistä tai osastoilta.

Alueellinen kotisairaala tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa potilaan kotona. Hoitoon tullaan lääkärin lähetteellä esim. akuuttivastaanotoilta ja erikoissairaanhoidon päivystyksestä tai osastoilta.

Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palveluihin kuuluvat kotona asumista tukevat palvelut, kuten kotihoito, ympärivuorokautinen hoito, kuten palveluasuminen ja laitoshoito, omaishoito ja päivätoiminta.  Apua ja neuvoja erilaisiin tilaisiin saat asiakasohjauksen kautta.

Vammaisten palvelut

Vammaispalveluihin kuuluu asiakkaiden ohjaus ja neuvonta vammaispalvelulain mukaisista palveluista sekä palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelman mukainen sosiaalityö ja -ohjaus.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Lapsiperheiden palveluihin kuuluvat neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä nuorisoasemat. Lastensuojelun kautta hoidetaan lastensuojeluilmoitukset, avo-, sijais- ja jälkihuolto.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Aikuisten mielenterveys- päihde- ja sosiaalipalveluissa palveluita tarjotaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Palveluihin kuuluvat neuvonta, kuntoutus, tuki toimeentuloon ja taloudenhallintaan liittyvissä asioissa sekä sosiaali- ja kriisipäivystys.

Potilas- ja sosiaaliasiamies

Kun potilas tai asiakas kokee tulleensa sosiaali- tai terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi, hän voi selvittää tilannettaan potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiehen kanssa. Potilas- ja sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.