A

Sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveystoimiala koostuu viidestä tulosalueesta:

  • sosiaalipalveluista,
  • terveyspalveluista,
  • sairaalapalveluista,
  • vanhus- ja vammaispalveluista ja
  • kehittämis- ja hallintopalveluista. 

Sosiaali- ja terveyshuollosta Tuusulassa päättää sosiaali- ja terveyslautakunta.

Sosiaali- ja terveystoimialaa johtaa sosiaali- ja terveystoimen johtaja Pirjo Vainio.

 

Valmisteilla olevaan sote- ja maakuntauudistukseen voi tutustua osoitteessa: alueuudistus.fi