Mikkolan koulun erityisluokkien iltapäivähoito

Kehitysvammaisten palvelut toteutetaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisesti. Kehitysvammaisten lasten iltapäivähoito perustuu heille laadittuun erityishuolto-ohjelmaan "EHO" (laki kehitysvammaisten erityishuollosta 1977/519). Iltapäivähoitoon tultaessa tehdään yhdessä vanhempien kanssa  palvelusopimus, jossa huomioidaan oppilaan yksilölliset tarpeet. 

Erityisluokkien iltapäivähoito luo vanhemmille mahdollisuuden työelämään ja tarjoaa monipuolista sekä sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa kehitysvammaisille oppilaille. Toiminnan lähtökohtana on vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö sekä asiakkaan toimintakykyä ylläpitävä hoito ja ohjaus.

Toiminnan järjestäminen

Toiminta järjestetään kahdessa eri ryhmässä, Pikkaraisen toimintayksikössä sekä Mikkolan koulun tiloissa toimivassa Linnunrata - ryhmässä. Iltapäivätoimintaa tarjotaan kehitysvammaisille oppilaille koulujen toiminta-aikana maanantaista perjantaihin klo 12.00-16.30 välisenä aikana. Tämän lisäksi järjestetään kehitysvammaisille oppilaille loma-ajanhoitoa kokopäivätoimintana kesä- ja elokuussa

Hakeminen

Iltapäivä- ja loma-ajan hoitoon haetaan erillisellä hakulomakkeella (linkki alla) edellisen lukuvuoden maaliskuun loppuun 31.3. mennessä. Liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus lapsen diagnoosista. Lukuvuoden aikana iltapäivätoimintapaikkaa tulee hakea mahdollisimman pian tarpeen ilmaantuessa.

Lisätietoja erityisluokkien iltapäivätoiminnasta:
p. 040 314 4815 (klo 9.00-11.00)

Iltapäivätoiminnan  ryhmät:
Pikkarainen: 040 314 4837
Linnunrata: 040 314 4856

Lomakkeet:
Erityisluokkien iltapäivähoidon hakemuslomake
Hakemus kehitysvammaisten oppilaiden kesähoitoon