Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvaus on Tuusulan kunnan ylläpitämä tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukainen kuvaus tietovarannoista ja asiarekisteristä. Kuvauksen tarkoituksena on ilmentää se, miten asiakkaat voivat saada tietoja.

Tuusulan kunnan asiarekisteri on looginen kokonaisuus vireille pannuista asioista, näiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Asiarekisteriin kuuluvia tietoja on asianhallintajärjestelmässä, operatiivisissa tietojärjestelmissä ja paperiaineistossa. Asiarekisterin sisältöä ja palvelujen tiedonhallintaa kuvataan tietovarantokohtaisesti.

Tuusulan kunnan asiakirjajulkisuuskuvaus löytyy alla olevasta dokumentista:

Asiakirjajulkisuuskuvaus 21.12.2020