Tuottajamuotoiseen rakentamiseen luovutettavat kerros-, rivi- ja pientalotontit

Tonttien hinnat vaihtelevat vyöhykkeittäin

Tuottajamuotoiseen rakentamiseen luovutettavien kerros-, rivi- ja pientalotonttien hinnat perustuvat Tuusulan kunnanvaltuuston 14.11.2022 hyväksymään vyöhykehinnoitteluun, joka tuli voimaan 1.1.2023. Luovutusehdot ja vyöhykejako löytyvät valtuuston päätöksestä: 14.11.2022 § 136.

Tilaa uutiskirje!

Käytössämme on ''Tonttiuutiset rakentamisen ammattilaisille'' niminen uutiskirje, jolla tiedotamme ajankohtaisista rakentamisen uutisista ja tulevaisuuden hankkeista ja tonttihauista Tuusulassa. Voit liittyä uutiskirjeelle täältä .

Tonttien vuosivuokra on 5 % kauppahinnasta

Vuosivuokra on vapaarahoitteisilla tonteilla 5 % ja valtion rahoittamilla 5 % kauppahinnasta. Tontit luovutetaan kuitenkin ensisijaisesti myymällä. 

Luovutuskriteereissä painotetaan laatua

Tuusulan kunta pitää rakennetun ympäristön laatua yhtenä tärkeimmistä tavoitteistaan. Siksi tonttien luovutuskriteeriksi on hintakilpailun sijasta asetettu suunnittelun ja rakentamisen taso sekä vaatimus lopputuloksen korkeasta laadusta. Sen varmistamiseksi tontin varaajalta edellytetään alustavaa suunnitelmaa tontin rakentamiseksi (asemapiirros, julkisivut yms.)

Alueet luovutetaan ensisijaisesti laajempina kokonaisuuksina toteutettavaksi.

Kullekin alueelle on pääsääntöisesti laadittu erilliset rakentamistapaohjeet.

Rakentajien kesken pyritään noudattamaan tasapuolisuutta.

Tontin voi varata enintään vuodeksi

Tontit voidaan varata maksimissaan yhden vuoden ajaksi. Yleensä varausaika on lyhyempi (3-6 kk). Varausmaksu on 5% kauppahinnasta, joka hyvitetään lopullisesta kauppahinnasta.

Ennen lopullisen kauppakirjan/vuokrasopimuksen allekirjoittamista varaajan tulee antaa selvitys suoritetuista veroista ja lakisääteisistä maksuista sekä ennakkorekisteriote, josta näkyy, että yritys on merkitty ennakkorekisteriin. Kunta varaa oikeuden pyytää rakennuttajalta muuta taloudellista selvitystä.

Asuntopoliittinen ohjelma ohjaa asuntotuotantoa

Tuusula sai ensimmäisen asuntopoliittisen ohjelmansa vuoden 2022 lopulla. Asuntopoliittinen ohjelma on Tuusulan ensimmäinen. Sen avulla halutaan kehittää asumista pitkäjänteisesti. Tutustu asuntopoliittisen ohjelmaan täällä.

Asuntopoliittisen ohjelman ohjatessa rakentamista tontilla, tästä ilmoitetaan ko. tontin tonttiesitteessä.

Yhteystiedot

Tontti-insinööri Olli-Pekka Mikkonen

Rakentamiseen, kaavamääräyksiin ja rakennuslupiin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot: Tekninen palvelupiste

RSS

Ajankohtaista rakennuttajille

27.3.2024

Etelä-Tuusulan uudella Häriskiven asemakaava-alueella ensimmäiset omakotitalot ovat valmistumassa, ja loputkin alueen omakotitontit ovat nyt yksityishenkilöiden haettavissa.

27.3.2024
15.2.2024

Tuusulan kunta myy Hyrylässä sijaitsevaa Yli-Jussilan kiinteistöä avoimella tarjouskilpailulla, joka on käynnissä 18.3.2024 klo 19.00 saakka. 

15.2.2024