Yksityisen hoidon tuki

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on mahdollisuus valita lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi yksityisen hoidon tuki, jolloin lapsen varhaiskasvatuspaikkana on kunnan hyväksymä yksityisen päivähoidon tuottaja.

Hoidon tuottajana voi olla:

  • yksityinen päiväkoti, ryhmäperhepäivähoitokoti tai leikkikoulu,
  • yksityinen perhepäivähoitaja tai
  • perheessä työsuhteessa oleva hoitaja

Tuen hakeminen

Yksityisen hoidon tuen hoitorahaa, hoitolisää  ja kuntalisää huoltaja hakee Kelasta   verkossa täyttämällä Lapsen Yksityisen hoidon tuen -hakemus, Kela (WH 1-lomake). Yksityisen hoidon tuen hakemuksen lisäksi tulee Kelaan toimittaa  Selvitys päivähoidon tuottajasta-lomake (WH2), jonka täyttää yksityinen päivähoidon tuottaja. Ko. lomakkeet voi toimittaa Kelaan myös paperisena.

Yksityisen hoidon tuki, hoitoraha ja kuntalisä maksetaan yksityiselle päivähoidon tuottajalle.

Yksityisen hoidon tuet 1.1.2017 alkaen

 Yksityisen tuet

 Esiopetusikäisen tuet

Päätös yksityisen hoidon tuen tukijärjestelmä 1.8.2017 alkaen Kasvatus- ja koulutuslautakunta § 50/16.5.2017.

Tuki enintään 20 tuntia/viikko varhaiskasvatuksessa

Enintään 20 tuntia viikossa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta maksetaan hoitorahaa 63,38€/kk ja hoitolisästä puolet sekä 40% hoitomuodon (perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito ja päiväkoti) mukaisesta kuntalisästä.. 

Sisarkorotus

Mikäli perheessä on yksityisen hoidon tuen piirissä enemmän kuin yksi lapsi, maksetaan perheen toisesta ja sitä seuraavista lapsista sisarkorotusta. Tämä tuki haetaan erikseen kunnalta sähköisen asioinnin kautta. Kassiltk § 26 /27.3.2018 

Tiedote Yksityisen hoidon tuen kuntalisän sisarkorotus 1.8.2018 alkaen

Muutokset ja tuen lopettaminen

Ilmoita yksityisen hoidon tuen muutoksista ja päättymisestä Kelaan. Sisarkorotuksen muutoksista ja päättymisestä tulee ilmoittaa kuntaan sähköisen asiointijärjestelmän kautta.

Lisätietoja:

Yksityinen perhepäivähoito ja kotiin palkattu hoitaja:
Tuusulan kunta
Varhaiskasvatuspalvelut
Paula Tuulaniemi
PL 60
04301 Tuusula

Yksityinen päiväkotihoito ja ryhmäperhepäivähoito:

Tuusulan kunta
Kasvatus- ja sivistystoimi
Vesa Joronen
Hyryläntie 16, PL 60
04301 Tuusula