A

Yksityisen hoidon tuki

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on mahdollisuus valita lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi yksityisen hoidon tuki, jolloin lapsen hoitopaikkana on kunnan hyväksymä yksityisen päivähoidon tuottaja.

Hoidon tuottajana voi olla:

  • yksityinen päiväkoti, ryhmäperhepäivähoitokoti tai leikkikoulu,
  • yksityinen perhepäivähoitaja tai
  • perheessä työsuhteessa oleva hoitaja

Tuen hakeminen

Kelan tuen hakeminen

Yksityisen hoidon tuen hoitorahaa ja -lisää huoltaja hakee ensin Kelasta  verkossa täyttämällä kaksi lomaketta Yksityisen hoidon tuen hakemus, Kela (WH 1) ja Selvitys päivähoidon tuottajasta-lomake (WH2).

Kuntalisän hakeminen

Kun Kela on tehnyt päätöksen yksityisen hoidon tuesta, huoltaja voi hakea Tuusulan kunnalta yksityisen hoidon tuen kuntalisää kunnasta. Kuntalisä haetaan sähköisellä hakemuksella. Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä maksetaan yksityiselle päivähoidon tuottajalle.

Mikäli mahdollisuutta sähköisen lomakkeen täyttämiseen ei ole, ota yhteyttä varhaiskasvatuksen ohjaaja Vesa Joroseen p. 040 314 3330.

Lisätietoja:

Yksityinen perhepäivähoito ja kotiin palkattu hoitaja:
Tuusulan kunta
Varhaiskasvatuspalvelut
Paula Tuulaniemi
PL 60
04301 Tuusula

Yksityinen päiväkotihoito ja ryhmäperhepäivähoito:

Tuusulan kunta
Kasvatus- ja sivistystoimi
Vesa Joronen
Hyryläntie 16, PL 60
04301 Tuusula

Yksityisen hoidon tuet 1.1.2017 alkaen

 Yksityisen tuet

 Esiopetusikäisen tuet

Päätös yksityisen hoidon tuen tukijärjestelmän muutokset 1.8.2016 alkaen kasvatus- ja koulutuslautakunta § 18/22.3.2016.

Osa-aikainen päivähoito

Osa-aikaisessa enintään 20 tuntia viikossa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta maksetaan Kelan hoitorahaa 63,93€/kk (1.1.2017 alkaen 63,38€/kk) ja hoitolisästä puolet sekä 40% hoitomuodon (perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito ja päiväkoti) mukaisesta kuntalisästä.

Niistä lapsista, joiden hoitoaika on 20-35 tuntia viikossa eli 12-17 päivää/kk ja Kela on myöntänyt täysimääräisen hoitorahan, maksetaan täysi hoitomuodon mukainen kuntalisä mikäli perheen maksama hoitomaksu on suhteutettu hoitoaikaan. 

Sisarkorotus

Mikäli perheessä on tuen piirissä enemmän kuin kaksi lasta, maksetaan perheen kolmannesta ja sitä seuraavasta lapsesta sisarkorotusta. Tämä tuki haetaan kuntalisän yhteydessä.

Muutokset ja tuen lopettaminen

Ilmoita yksityisen hoidon tuen päättymisestä Kelaan. Kuntalisän muutokset ja päättyminen ilmoitetaan sähköisen asiointijärjestelmän kautta.