Yksityisen hoidon tuki

Alle kouluikäisten lasten huoltajilla on mahdollisuus valita lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi yksityisen hoidon tuki, jolloin lapsen varhaiskasvatuspaikkana on kunnan hyväksymä yksityisen päivähoidon tuottaja.

Hoidon tuottajana voi olla

  • yksityinen päiväkoti, ryhmäperhepäivähoitokoti tai leikkikoulu
  • yksityinen perhepäivähoitaja
  • kotiin palkattu hoitaja.

Tuen hakeminen

Yksityisen hoidon tuen hoitorahaa, hoitolisää  ja kuntalisää huoltaja hakee Kelasta verkossa täyttämällä Yksityisen hoidon tuen -hakemus, Kela (WH1). Yksityisen hoidon tuen hakemuksen lisäksi tulee Kelaan toimittaa  Selvitys päivähoidon tuottajasta-lomake (WH2), jonka täyttää yksityinen päivähoidon tuottaja. Ko. lomakkeet voi toimittaa Kelaan myös paperisena.

Yksityisen hoidon tuki, hoitoraha ja kuntalisä maksetaan yksityiselle päivähoidon tuottajalle.

Yksityisen hoidon tuet 1.1.2017 alkaen

 Yksityisen tuet

 Esiopetusikäisen tuet

 

Tuki, kun varhaiskasvatustarve enintään 20 tuntia viikossa

Kun lapsen varhaiskasvatuksen tarve on enintään 20 tuntia viikossa, maksetaan hoitorahaa 63,38€/kk ja 40% hoitomuodon (perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito ja päiväkoti) mukaisesta kuntalisästä. Mahdollisesta hoitolisästä maksetaan 50%.

Sisarkorotus

Mikäli perheessä on yksityisen hoidon tuen piirissä enemmän kuin yksi lapsi, maksetaan perheen toisesta ja sitä seuraavista lapsista sisarkorotusta. Tämä tuki haetaan erikseen kunnalta sähköisen asioinnin kautta. Kassiltk § 26 /27.3.2018 

Tiedote Yksityisen hoidon tuen kuntalisän sisarkorotus 1.8.2018 alkaen

Muutokset ja tuen lopettaminen

Ilmoita yksityisen hoidon tuen muutoksista ja päättymisestä Kelaan. Sisarkorotuksen muutoksista ja päättymisestä tulee ilmoittaa kuntaan sähköisen asiointijärjestelmän kautta.

Lisätietoja:

Yksityinen perhepäivähoito ja kotiin palkattu hoitaja:

Paula Tuulaniemi

Yksityinen päiväkotihoito ja ryhmäperhepäivähoito:

Vesa Joronen