Yksityinen ryhmäperhepäivähoito

Tuusulassa toimii kunnan valvoma yksityinen ryhmäperhepäivähoitokoti. Ryhmäperhepäivähoitokodissa toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaista hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Ryhmäperhepäiväkodissa lapsiryhmän koko on 8-12 lasta ja ryhmässä työskentelee 2-3 hoitajaa. Yksityisessä ryhmäperhepäivähoitokodissa järjestettävää varhaiskasvatusta varten huoltajat voivat hakea yksityisen hoidon tukea.

Ryhmäperhepäivähoitokodin yhteystiedot löytyvät Päiväkodit-valikon alta Kellokosken alueen päiväkodit

KUUMA-kuntien yksityisen varhaiskasvatuksen valvontaviranomaiset ovat laatineet valvontakäsikirjan. Valvontakäsikirjalla halutaan yhtenäistää KUUMA-kuntien alueella sijaitsevien yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajien valvontaa, ohjausta ja neuvontaa. Painopiste on ennakoivassa valvonnassa. Valvontakäsikirja selkeyttää yksityisen varhaiskasvatuksen lakisääteisten velvoitteiden noudattamista ja seurantaa.