Uusiutuva energia

Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Yhtenä kunnan energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä kunnan alueella ja erityisesti kunnan omassa toiminnassa. Tuusulaan on tehty vuonna 2014 uusiutuvan energian kuntakatselmus. Katselmuksessa kartoitettiin kunnan alueen energiantuotannon ja kiinteistökannan lämmityksen energiataseet ja arvioitiin käytettävissä olevat uusiutuvat energiavarat.

Tuusulan kunnan kiinteistöistä suurin osa, 86 %, on liitetty kaukolämpöön. 13 %:ssa rakennuskantaa on öljylämmitys ja 1  %:ssa on sähkölämmitys. Lisäksi yhdessä kiinteistössä on lämmitysmuotona maalämpö (Metsäpirtin leirikeskus).

Kiinteistöjen lämmitysmuodot

Kuntakatselmuksessa selvitettiin myös konkreettiset mahdollisuudet lisätä uusiutuvaa energiaa kannattavasti ja tehtiin niistä toimenpide-ehdotukset. Suurin osa toimenpide-ehdotuksia koski kunnan omistamien öljylämmitteisten kiinteistöjen lämmitystavan muuttamista. Toimenpide-ehdotusten pohjalta kunnassa on laadittu työohjelma, jonka mukaan öljylämmitteisissä kiinteistöissä tullaan lähivuosina siirtymään vaihtoehtoisiin lämmitystapoihin. Vaihtoehtoinen lämmitystapa voi olla kaukolämpö, maalämpö, aurinkolämpö tai esimerkiksi lämpöpumppuihin perustuva ratkaisu.

Aurinkosähkövoimaloita rakennetaan kunnan kiinteistöihin

Tuusulan kunta on kiinnostunut aurinkosähkön käyttömahdollisuuksista julkisissa palvelukiinteistöissä. Tuusulan kunnan ensimmäinen aurinkosähkövoimala asennettiin syksyllä 2016 valmistuneen Roinilan päiväkodin katolle. Päiväkodin aurinkopaneeleiden on arvioitu tuottavan vuodessa 10 MWh sähköä, mikä on 20 % kiinteistön vuosittaisesta sähkönkulutuksesta.

Riihikallion koulun katolle on kesäkuun 2017 aikana asennettu Tuusulan kunnan toinen ja suurin aurinkosähkövoimala. Voimalan tuotolla katetaan noin 10 % koulun vuotuisesta sähköenergian käytöstä. Katolle on asennettu 151 aurinkopaneelia, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 250 m2. Vuodessa järjestelmän tulisi tuottaa noin 35 MWh sähköä. Paneelit on suunnattu etelään ja asennettu kelluviin telineisiin 15 asteen kulmaan parhaan auringonsäteilyn tavoittamiseksi.

Kolmas aurinkosähkövoimala saatiin käyttöön kesäkuussa 2018 Kellokosken koulun laajennuksen katolla. Voimalan arvioitu vuosituotto on noin 14 MWh, paneeleiden pinta-ala on 105 m2 ja paneeleita voimalassa 64 kappaletta. 

Lisätietoa aurinkosähköstä löytyy esimerkiksi:

https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko 

Rykmentinpuistoon paikallista, uusiutuvaa energiaa

Tuusulan keskustaan, Hyrylän vanhalle kasarmialueelle rakentuu tulevaisuudessa jopa 15 000 asukkaan Rykmentinpuiston asuinalue. Rykmentinpuiston energiavisiona on, että alueesta suunnitellaan ja rakennetaan ympäristöystävällinen sekä energiatehokas. Lähtökohtana on paikallisesti tuotettu, uusiutuvaan energiaan perustuva energiaratkaisu, jossa huomioidaan asukkaiden tarpeet, koko elinkaaren kattavat asumiskustannukset ja uusien innovaatioiden pilotointi.

Vuoden 2020 asuntomessut järjestetään Rykmentinpuiston Puustellimetsän alueella. Asuntomessualueesta on tavoitteena kehittää lähes nollaenergia-alue. Suomessa tällainen alue tulee olemaan ensimmäinen, ja sitä on mahdollista laajentaa tulevaisuudessa koskemaan koko Rykmentinpuiston aluetta.