Palkinnot Tuusulassa

Tuusulan kunta palkitsee toimijoita vuosittain erilaisin palkinnoin. Palkinnoilla Tuusula huomioi hyviä tekoja ja edesauttaa sujuvan arjen, viihtyisyyden ja osallisuuden kehittämistä Tuusulassa. Lisäksi kunnanhallitus voi harkinnanvaraisesti antaa tunnustusta ja palkita erityisestä syystä.

Urheilijoiden palkitseminen

Tuusulan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta palkitsee vuosittain menestyneitä urheilijoita, joukkueita, valmentajia ja toimihenkilöitä sekä liikunnan ja urheilun saralla ansioituneita tahoja. Vapaa-aikapalvelut pyytää tuusulalaisilta liikuntajärjestöiltä esitykset palkittavista kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan käsittelyä varten kunkin vuoden loppuun mennessä. Esityksen palkittavasta voi tehdä sähköisellä lomakkeella. Palkittavan on oltava saavutushetkellä kirjoilla Tuusulan kunnassa, mutta palkitseminen voi kohdistua myös ei-paikkakuntalaisen seuran/joukkueen jäseneen, jos palkittava on tuusulalainen. Myös henkilö tai taho, joka on merkittävällä tavalla edistänyt tuusulalaista liikuntakulttuuria, mutta ei ole kirjoilla Tuusulassa, voidaan palkita. Palkintokategorioita on kuusi. Ehdokkaat kategorioihin 1–5 valitaan urheilumenestyksen perusteella. Ehdokkaaksi kategoriaan 6 huomioidaan liikunnan ja urheilun eteen tehty pitkäaikainen työ ja vaikuttavuus paikkakunnan liikuntakulttuurin edistämiseksi. Tunnustuspalkinto voidaan myöntää myös sellaisesta urheiluteosta, joka on ollut valtakunnallisesti merkittävä ja edistänyt myönteisellä julkisuudella tuusulalaista liikunta- ja urheiluelämää.

Lue lisää urheilijoiden palkitsemisesta: www.tuusula.fi/palkitseminen

Vuoden kulttuurimyönteinen 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on perustanut vuonna 2021 Vuoden kulttuurimyönteinen -palkinnon, jolla palkitaan henkilö, yhdistys tai yhteisö, joka toiminnallaan on elävöittänyt, uudistanut tai nostanut esiin kulttuuria kunnassa. Kulttuuripalkinto voidaan myöntää kulttuuritoimijalle, kulttuuritapahtumalle tai kulttuuriteolle. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää palkinnon arvon ja vahvistaa raadin jäsenet vuosittain. Ehdotuksia kulttuuripalkinnon saajaksi voi tehdä kuka tahansa, myös itseään voi ehdottaa. Ehdotukset tehdään sähköisellä lomakkeella verkossa. Vuoden kulttuurimyönteinen julkistetaan pääsääntöisesti 22.7. Tuusula-päivänä.

Lue lisää Vuoden kulttuurimyönteinen -palkinnosta: www.tuusula.fi/vuodenkulttuurimyonteinen

Vuoden tuusulalainen kirjoittaja

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on palkinnut vuodesta 2021 lähtien vuoden tuusulalaisen kirjoittajan. Palkinto myönnetään Kirjaston kotiseutukokoelma -rahastosta ja se sisältää kunniakirjan ja rahapalkinnon. Palkinnon saajasta päättää Tuusulan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta palkintoraadin esityksestä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta vahvistaa raadin jäsenet vuosittain. Palkintoon ei kohdistu hakumenettelyä. Vuoden tuusulalainen kirjoittaja -tunnustuspalkinnon saaja julkistetaan vuosittain Kirjaston päivänä 19.3. 

Lue lisää Vuoden tuusulalainen kirjoittaja -palkinnosta: www.tuusula.fi/vuodentuusulalainenkirjoittaja

Vuoden hyvinvoinnin edistäjä

Tuusulan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on valinnut vuodesta 2019 alkaen vuosittain tuusulalaisen hyvinvoinnin edistäjän. Valittavan hyvinvoinnin edistäjän tulee olla tuusulalainen tai Tuusulassa vaikuttava toimija, yksityishenkilö, yhdistys, yhteisö, ryhmä tai yritys, joka pyyteettömällä toiminnallaan tai teolla edistää tuusulalaisten, pienemmän tai suuremman joukon, hyvinvointia. Ehdotuksia nimityksen saajaksi kerätään kaikilta tuusulalaisilta sähköisellä lomakkeella. Vuoden hyvinvoinnin edistäjän valinnan lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta huomioi hyvinvointitekoja ns. pikapalkitsemalla hyvinvoinnin edistäjiä myös vuoden aikana. Lautakunnan vuoden mittaan palkitsemat hyvinvointiteot tai toimijat, ovat automaattisesti mukana vuoden hyvinvoinnin edistäjää valittaessa. 

Lue lisää Vuoden hyvinvoinnin edistäjä -palkinnosta: www.tuusula.fi/hyvinvoinninedistaja

Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus jakaa Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinnon joka toinen vuosi. Seuraava palkinnon saaja julkistetaan kesäkuussa 2022. Palkinnon tarkoituksena on nostaa esille ympäristötekoja Keski-Uudellamaalla ja kannustaa eri tahoja ympäristön kannalta esimerkilliseen ja ansiokkaaseen toimintaan. Tänä vuonna kilpailun teemana on luonnon monimuotoisuus. Voittaja palkitaan 1000 eurolla. Ympäristöpalkinnon saajan tulee olla Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä tai Tuusulassa toimiva yritys, yhdistys, yhteisö tai yksityinen henkilö. Palkinnon saajaksi on voinut ehdottaa itseään tai tuntemaansa henkilöä/tahoa, ja ehdotuksia on kerätty sähköpostitse ja postitse 2.3.2022 saakka. Päätöksen voittajasta tekee Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, ja voittaja julkaistaan maailman ympäristöpäivänä 5.6.2022.

Lue lisää Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinnosta Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sivuilta