Ilmastoteot

Ilmastojohtamisen toimintamallin toteuttaminen

Tuusulaan laadittiin vuonna 2021 ilmastojohtamisen toimintamalli, jota vuonna 2022 alettiin toteuttaa yhteistyössä WSP Finland Oy:n kanssa. Tuusulan ilmastojohtamisen toimintamalli - vaihe 2 Kehitys ja käyttöönotto -hanke sai vuonna 2022-2023 avustusta ympäristöministeriön Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta. Lisätietoa ohjelelmasta löytyy ympäristöministeriön verkkosivuilta.

Jatkohankkeessa toteutettiin Tuusulan ilmasto-ohjelma. Ilmasto-ohjelmaluonnos on tällä hetkellä Tuusulan luottamuselinten käsittelyssä ja sen hyväksymiskäsittely on syksyllä 2023.

Ilmasto-ohjelma toteutettiin kunnan asiantuntijoiden voimin. Asintuntijat jakaantuivat toimenpideryhmiin toteuttamaan kunnan ilmastotyötä. Toimenpideryhmät olivat:

  • energia
  • hiilinielut ja -varastot
  • ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • ilmastovastuu: kestävät hankinnat, yritysyhteistyö ja asukasyhteistyö
  • liikkuminen
  • rakentaminen.

Toimenpideryhmät työstivät eteenpäin vuonna 2021 työpajoissa ideoituja toimenpiteitä kunnan hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi. Toimenpideryhmissä toimenpiteet työstettiin eteenpäin konkreettisemmiksi toimenpidekorteiksi. Tuusulan ilmasto-ohjelmaa ei ole vielä hyväksytty. Toimenpidekortit voidaan julkaista vasta sitten, kun ilmasto-ohjelma on hyväksytty.

Osana hanketta totettettiin työmatkakysely kunnan työntekijöille. 

Kunta laati omana työnään puuston hiilinielutarkastelun koko kunnan alueelta. Hiilinielutarkastelusta tehtiin selkeät laskentaohjeet, joita myös muut kunnat voivat hyödyntää.

Vuonna 2021 laadittiin kunnan rakennushankkeille tarkastuslista case-tapauksena Martta Wendelin päiväkoti. Ilmastokestävyyden tarkistuslistaa on edelleen kehitetty Tuusulan ilmastojohtamisen toimintamalli - vaihe 2 Kehitys ja käyttöönotto -hankkeessa.

Tuusulan kunta on panostanut energiatehokuuteen ja uusiutuvaan energiaan. Lue lisää Tuusulan kunnan energiatyöstä. 

Tuusulan ilmastojohtamisen toimintamalli - vaihe 2 Kehitys ja käyttöönotto -hanke pähkinänkuoressa

Lisätietoja ilmasto­johtamisen hankkeesta

kuntakehitysjohtaja Pirjo Sirén
ohjelman koordinointi erityisasiantuntija Terhi Wermundsen