Ilmastoteot

Ilmastojohtamisen toimintamallin toteuttaminen

Tuusulaan laadittiin vuonna 2021ilmastojohtamisen toimintamalli, jorta vuonna 2022 alettiin toteuttaa yhteistyössä WSP Finland Oy:n kanssa. Tuusulan ilmastojohtamisen toimintamalli - vaihe 2 Kehitys ja käyttöönotto -hanke sai vuonna 2022-2023 avustusta ympäristöministeriön Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta. Lisätietoa ohjelelmasta löytyy  ympäristöministeriön verkkosivuilta.

Jatkohankkeessa toteutettiin Tuusulan ilmasto-ohjelma. Ilmasto-ohjelmaluonnos on tällä hetkellä Tuusulan luottamuselinten käsittelyssä ja sen hyväksymiskäsittely on syksyllä 2023.

Ilmasto-ohjelma toteutettiin kunnan asiantuntijoiden voimin. Asintuntijat jakaantuivat toimenpideryhmiin toteuttamaan kunnan ilmastotyötä. Toimenpideryhmät olivat:

  • Energia
  • Hiilinielut ja -varastot
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Ilmastovastuu: kestävät hankinnat, yritysyhteistyö ja asukasyhteistyö
  • Liikkuminen
  • Rakentaminen

Toimenpideryhmät työstivät eteenpäin vuonna 2021 työpajoissa ideoituja toimenpiteitä kunnan hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi. Toimenpideryhmissä toimenpiteet työstettiin eteenpäin konkreettisemmiksi toimenpidekorteiksi. Tuusulan ilmasto-ohjelmaa ei ole vielä hyväksytty. Toimenpidekortit voidaan julkaista vasta sitten, kun ilmasto-ohjelma on hyväksytty.

Osana hanketta totettettiin työmatkakysely kunnan työntekijöille. 

Kunta laati omana työnään puuston hiilinielutarkastelun koko kunnan alueelta. Hiilinielutarkastelusta tehtiin selkeät laskentaohjeet , joita myös muut kunnat voivat hyödyntää.

Vuonna 2021 laadittiin kunnan rakennushankkeille tarkastuslista case-tapauksena Martta Wendelin päiväkoti. Ilmastokestävyyden tarkistuslistaa on edelleen kehitetty Tuusulan ilmastojohtamisen toimintamalli - vaihe 2 Kehitys ja käyttöönotto -hankkeessa.

Tuusulan kunta on panostanut energiatehokuuteen ja uusiutuvaan energiaan. Lue lisää Tuusulan kunnan energiatyöstä. 

Tusulan ilmastojohtamisen toimintamalli - vaihe 2 Kehitys ja käyttöönotto -hanke pähkinänkuoressa

Lisätietoja ilmasto­johtamisen hankkeesta

kuntakehitysjohtaja Pirjo Sirén
ohjelman koordinointi tt. Terhi Wermundsen