Ilmastoteot

Kaksi kolmasosaa Suomen kunnista on jo asettanut ilmastotavoitteen. Toimia päästöjen vähentämiseksi tarvitaan kaikissa kunnissa. Suomen hallituksen valtakunnallinen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.  

Tuusulan kunnan ilmastotyö on tähän asti keskittynyt kunnan energiatehokkuuden parantamiseen. Tuusulan kunta on tehnyt energiatehokkuustyötä vuodesta 2013. Sen tavoitteena on saavuttaa 10,5 %:n energiansäästö vuoden 2015 kulutuksesta vuoteen 2025 mennessä. Lue lisää Tuusulan kunnan energiatyöstä. 

Panostaminen energiatehokuuteen ja uusiutuvaan energiaan tukee Tuusulan kuntastrategian keskeisen arvon, kestävän kehityksen, toteutumista. 

Nyt on aika laajentaa näkökulmaa ilmastotoimiin ja tarttua yhdessä kaksin käsin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.  

Ilmastojohtamisen toimintamallin hanke 2021 

Vauhditamme ilmastotoimia Tuusulassa asettamalla kunnalle selkeät ilmastotavoitteet. Haluamme lisätä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa päästöjen vähentämiseksi.  

Tätä työtä varten olemme Tuusulassa laatineet ilmastojohtamisen toimintamallin. 

Tavoitteenamme on 

  • päästöjen vähentäminen
  • kokonaiskestävyyden parantaminen
  • ilmastojohtamisen liittäminen osaksi kunnan strategista johtamista.  

Teimme ilmastojohtamisen toimintamallin projektiyhteistyössä suunnittelu- ja konsultointiyritys WSP Finland Oy:n kanssa. Hanke sai ympäristöministeriön Kuntien ilmastohankkeet –avustusta vuonna 2021. Lisätietoa ympäristöministeriön verkkosivulla.

Hankkeen eteneminen

Tuusula haluaa liittää ilmastojohtamisen osaksi kunnan strategista johtamista ja ottaa toimintamallin käyttöön kaikilla kunnan toimialoilla.
 
 
Vuonna 2021 laadittu toimintamalli auttaa kunnan toimialojen päättäjiä
  • yhteisten ilmastotavoitteiden asettamisessa, 
  • päätöksenteossa ja toimeenpanossa sekä 
  • toimintojen vaikuttavuuden arvioinnissa.
 
Hankkeen alussa kunnassa toimiville yrityksille on lähetetty ilmastotoimien kysely, jonka tuloksista on saatu lähtötietoa toimintamallin rakentamiseksi. Hankkeen aikana järjestetään kick off -tilaisuuksia ja työpajoja kunnan päättäjille ja yrityksille. 
 
 
Toimintamallia testataan Martta Wendelin -päiväkodin rakennushankkeessa tarkastelemalla projektille asetettuja ilmastotavoitteita ja niiden toteutumista.

Pilottikohde päiväkoti Martta Wendelin

Tuusulan kunnan rakennuttama puurakenteinen päiväkoti otettiin käyttöön elokuussa 2022 Tuusulan Hyrylässä.
 
Ilmastojohtamisen toimintamallia testataan päiväkoti Martta Wendelin -rakennushankkeessa tarkastelemalla projektille asetettuja ilmastotavoitteita ja niiden toteutumista.

Käyttöönoton jälkeen tehdyssä selvityksessä on todettu mm. seuraavaa:
Uusiutuvien rakennusmateriaalien käyttö toteutui; talo on rakennettu massiivipuusta.
Rakennusjätteet on kierrätetty Joutsenmerkin mukaisesti ja maamassat on käytetty paikallisesti Lahelan hulevesialtaiden maisemoinnissa.

Rakennuksen energiatehokkuustavoitteet on saavutettu ja lisäksi tavoitteet uusiutuvan energian käytöstä toteutuvat aurinkopaneelien tuottaessa n. 10% rakennuksen sähkön kokonaiskulutuksesta.

Rakennuksessa käytetään energiatehokkaita koneita ja vesikalusteita.

Rakenteet, pintamateriaalit sekä kalusteet on valittu huomioiden kulutuksenkesto, helppo puhdistettavuus ja kunnostettavuus sekä kierrätys.

Monien tavoitteiden toteutuminen selviää lopulta vasta ajan kuluessa, kun taloa käytetään, mutta jo nyt voidaan todeta, että suurin osa tavoitteista on saavutettu.

Ilmastokysely Tuusulan kunnan yrityksille

Tuusulassa toimivilta yrityksiltä kysyttiin niiden ilmastotavoitteiden ja toimenpiteiden nykytilaa, toiveita ilmastoyhteistyölle sekä mahdollisia pullonkauloja ilmastotoimissa etenemiselle.
Samalla kyselyllä kartoitettiin myös muita kestävän kehityksen edistämiseen liittyviä toimenpiteitä yrityksissä.
Kyselyyn saatiin 102 vastausta.

Hankkeen tulokset

Tavoitteenamme on päästöjen vähentäminen ja kokonaiskestävyyden parantaminen liittämällä ilmastojohtaminen osaksi kunnan strategista johtamista.
Ilmastojohtaminen parantaa kunnan kykyä ennakointiin ja ilmastonmuutokseen sopeutumista. Samalla tavoitellaan muita hyötyjä, kuten kustannussäästöjä, elinkeinoelämän kilpailuetuja, osaamisen kasvattamista ja kunnan vetovoiman lisäämistä.

Hankkeen tuloksena on tiekartta ilmastotoimille, joilla ilmastotavoite voidaan saavuttaa.
Lue lisää Ilmastojohtamisen toimintamalli -hankkeen loppuraportista:

Miksi kunnan tulisi johtaa ilmastotekoja?

Kunnat ovat avainasemassa ilmastopäästöjen vähentämisessä ja luonnon monimuotoisuuden parantamisessa.
 
Sitran selvityksen (2021) mukaan ilmasto- ja luontotyön avulla kunta voi parantaa asukkaiden hyvinvointia, tukea yritysten toimintaa ja samalla säästää rahaa.
 
Viisaasti toteutetuilla ilmasto- ja luontotoimilla voidaan kohentaa yritystoiminnan edellytyksiä kunnassa.
 
Sitran selvitykseen napsauttamalla tästä

Lisätietoja ilmasto­johtamisen hankkeesta

kuntakehitysjohtaja Heikki Lonka
ohjelmapäällikkö Katerina Zaitseva