• Vaunukankaan koulu

Vaunukankaan koulu

Vaunukankaan koulu tarjoaa laadukasta perusopetusta turvallisessa oppimisympäristössä antaen oppilaille mahdollisuuden kasvaa itseensä luottaviksi yhteiskunnan jäseniksi. Painotamme opetus- ja kasvatustyössä luovuutta ja hyviä tapoja. Tavoitteinamme ovat mm. perustietojen hankkiminen, ajattelun kehittäminen ja tiedonhankintatapojen oppiminen. Pyrimme kädentaitojen, luovuuden ja ilmaisutaidon monipuoliseen harjoittamiseen. Kasvatuksellisista tavoitteista nousevat erityisesti esiin sosiaalisuus, omatoimisuus, oman elinympäristön suojeleminen, terveet elämäntavat, kansainvälisyyskasvatus sekä tuusulalaisen ja suomalaisen sivistys- ja kulttuuriperinnön vaaliminen.

Vaunukankaan koulussa on lukuvuonna 2019-20 356 perusopetuksen oppilasta.