• Vaunukankaan koulu

Vaunukankaan koulu

Vaunukankaan koulu tarjoaa laadukasta perusopetusta turvallisessa oppimisympäristössä antaen oppilaille mahdollisuuden kasvaa itseensä luottaviksi yhteiskunnan jäseniksi. Painotamme opetus- ja kasvatustyössä toisen kunnioittamista ja turvallisuutta, yhdessä tekemistä sekä vahvaa yhteisöllisyyttä. Pyrimme kehittämään oppilaiden ajattelu- ja tiedonhankintataitoja sekä omatoimisuutta.

Vaunukankaan koulussa on lukuvuonna 2022-23 370 perusopetuksen oppilasta.