Koulupsykologi

Koulupsykologin puoleen voi kääntyä lapsen tai nuoren koulunkäynnin tai kehityksen huolissa, esim. pulmissa

- keskittymisessä, 

- sopeutumisessa,    

- tunne-elämässä tai

- oppimisen vaikeuksissa.

Yhteydenottaja voi olla huoltaja, opettaja, oppilashuoltoryhmän jäsen tai oppilas itse. 

Asiakkuuden alkamisesta sovitaan perheen tai nuoren kanssa ja työskentely tapahtuu yhteistyössä oppilaan, vanhempien, opettajan ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Koulupsykologi on paikalla Pertun koululla keskiviikkoisin.

Yhteystiedot:

Kirsi Vikström-Hytönen
p. 040 807 4211
kirsi.vikström-hytönen@keusote.fi