Erityisasuminen

Erityisasumisen piiriin kuuluvat päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, kehitysvammaiset, vaikeavammaiset, lastensuojelun asiakkaat, asumisessa tukea tarvitsevat nuoret, hoivapalvelua tarvitsevat ikääntyvät, kuntapaikan saaneet pakolaiset sekä pitkäaikaisasunnottomat.

Erityisryhmien asumista edistetään huolehtimalla riittävästä asuntotuotannosta ja palveluasumiselle tarkoitetusta tonttivarannosta. Erityisryhmien asumisen ratkaisut sijoitetaan osaksi tavallista asuinympäristöä.

Tuusulan kunta tekee aktiivista yhteistyötä Keusoten ja naapurikuntien kanssa erityisryhmien asumisen määrällisten ja laadullisten tarpeiden määrittelyssä ja ennakoinnissa.

Erityisasumisen hanketoimijoiden tulee olla ensiksi yhteydessä kuntaan, jonka jälkeen asumisen tarpeita arvioidaan yhteistyössä Keusoten kanssa. Erityisasumisen hankkeelle tulee hakea Keusoten lausuntoa ennen tontin varaamista, rakennusluvan hakemista tai poikkeamismenettelyä.

Erityisasumisesta saa lisätietoja Keusotesta https://www.keski-uudenmaansote.fi/ 

Lisätiedot: Olli-Pekka Mikkonen p. 040 314 4544, olli-pekka.mikkonen(at)tuusula.fi