Kehittäminen ja yhteistyö

Tuusulan sisäilmatyön keskeiset periaatteet ovat

 • terveet ja turvalliset tilat
 • yhteistyö eri toimijoiden kanssa ja
 • avoimuus.

Sisäilmatyötä koordinoi kunnan sisäilmatyöryhmä, joka perustaa tarvittaessa kohdekohtaiset sisäilmatyöryhmät. Työtä kehitetään aktiivisesti ja Tuusulan kunta on mukana Satakunta–hankkeessa ja Ratkaistaan yhdessä –hankkeessa.

Tuusulan sisäilmatyön rakenne

Tuusulan sisäilmatyön rakenne

 

Keskeisiä tehtäviä

 • Sisäilmaviestinnän sujuvoittaminen ja saavutettavat materiaalit
 • Toimintaohjeiden tarkentaminen tarvittaessa palautteiden pohjalta
 • Lasten ja nuorten oireilmoitusten tilastoinnin seuranta ja jatkokehittäminen
 • Sisäilmatyöryhmien työskentelyn sujuvoittaminen
 • Terveydellisen haitan arvioiminen -prosessin luominen ja kuvaaminen
 • Kehittämishankkeiden edistäminen
  • Satakunta-hanke - Turun yliopisto
  •  Ratkaistaan yhdessä -hanke - Hengitysliitto ja Vanhempainliitto
 • Työryhmien jäsenten osaamisen kehittäminen