Kehittäminen ja yhteistyö

Tuusulan sisäilmatyön keskeiset periaatteet ovat

 • terveet ja turvalliset tilat
 • yhteistyö eri toimijoiden kanssa ja
 • avoimuus.

Sisäilmatyötä koordinoi kunnan sisäilmatyöryhmä, joka perustaa tarvittaessa kohdekohtaiset sisäilmatyöryhmät. Työtä kehitetään aktiivisesti ja Tuusulan kunta on mukana Satakunta–hankkeessa ja Ratkaistaan yhdessä –hankkeessa.

Tuusulan sisäilmatyön rakenne

Tuusulan sisäilmatyön rakenne

 

Keskeisiä tehtäviä (vuonna 2018)

 • Viestinnän kehittäminen ja sujuvoittaminen
 • Toimintaohjeiden tarkentaminen/ oireilmoitukset
  • Huoltajat
  • Henkilöstö
 • Lasten ja nuorten oireilmoitusten tilastoinnin kehittäminen
 • Sisäilmatyöryhmien työskentelyn yhdenmukaistaminen ja sujuvoittaminen
 • Terveydellisen haitan arvioiminen -prosessin luominen ja kuvaaminen
 • Kehittämishankkeiden edistäminen
  • Satakunta-hanke - Turun yliopisto
  •  Ratkaistaan yhdessä -hanke - Hengitysliitto ja Vanhempainliitto
 • Työryhmien jäsenten osaamisen kehittäminen