Kehittäminen ja yhteistyö

Tuusulan sisäilmatyön keskeiset periaatteet ovat

 • terveet ja turvalliset tilat
 • yhteistyö eri toimijoiden kanssa ja
 • avoimuus.

Sisäilmatyötä koordinoi kunnan sisäilmatyöryhmä, joka perustaa tarvittaessa kohdekohtaiset sisäilmatyöryhmät. Työtä kehitetään aktiivisesti ja Tuusulan kunta on mukana Satakunta–hankkeessa ja Ratkaistaan yhdessä –hankkeessa.

Tuusulan sisäilmatyön rakenne

Tuusulan kunnan sisäilmatyön rakenne

 

Keskeisiä tehtäviä

 • Sisäilmaviestinnän sujuvoittaminen ja saavutettavat materiaalit
 • Toimintaohjeiden tarkentaminen tarvittaessa palautteiden pohjalta
 • Lasten ja nuorten oireilmoitusten tilastoinnin seuranta ja jatkokehittäminen
 • Sisäilmatyöryhmien työskentelyn sujuvoittaminen
 • Terveydellisen haitan arvioiminen -prosessin luominen ja kuvaaminen
 • Kehittämishankkeiden edistäminen
  • Satakunta-hanke - Turun yliopisto
  •  Ratkaistaan yhdessä -hanke - Hengitysliitto ja Vanhempainliitto
 • Työryhmien jäsenten osaamisen kehittäminen