• Neitoperhon päiväkoti, Neitoperhonkuja 2

  • Neitoperhon päiväkoti, Neitoperhonkuja 2

Vasun toteuttaminen Neitoperhon päiväkodissa

Toimintamme pohjautuu Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan (Tuusulan vasu). Vastuukasvattajatoimintatapa, pienryhmätoiminta, positiivinen pedagogiikka ja projektityöskentely ovat pohja laadukkaalle varhaiskasvatukselle päiväkodissamme.