Varattavat tilat

Kehittämisverkostot voivat varata Tuusulan kunnan kasvatus- ja sivistystoimen tiloja käyttöönsä kokouksiin, tapahtumiin ja muuhun toimintaan maksutta. Varaukset hoidetaan verkoston ydintiimin jäsenten tai yhteisömanagerin kautta.

PopUp! Tuusula -tapahtumatila Aunela on niin yhdistyksille, yrityksille kuin yksittäisille kuntalaisillekin lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitettu maksuton popup-tila, jossa mahdollistuu monenlainen toiminta. Tilaa voi varata myös palavereihin, työskentelytilaksi ja kaikkeen muuhunkin lyhytaikaiseen toimintaan.