Yhteisötilat

Tuusulan kunta haluaa tukea yhdistyksiä, seuroja ja asukkaidensa omaehtoista toimintaa. Yhteisötilat on perustettu mahdollistamaan asukkaiden ja yhteisöjen kokoontumiset ja yhdessä tekeminen. Yhteisötilat ovat maksutta varaajien käytössä.

Kehittämisverkostot sekä niiden alueilla toimivat yhteisöt ja asukkaat voivat varata seuraavia tiloja:

Lisäksi kehittämisverkostojen alueilla toimivat yhteisöt voivat varata maksutta Tuusulan kunnan kasvatus- ja sivistystoimen tiloja.

Kunta tukee yhteisöjen toimintaa tilojen ja avustusten lisäksi myös kehittämisverkostoilla sekä viestinnällisin keinoin. Ideoiden mahdollistaminen ja yhdessä tekeminen ovat toimintatapoja joilla tuetaan yhteisöjen toimintaa.