Yhteisötilat

Yleisohjeita toiminnan järjestäjälle

 • Kaikki sisätiloissa tapahtuva harrastaminen ja toiminta toteutetaan ilman lähikontakteja
 • Toiminnanjärjestäjä huolehtii ja vastaa turvavälien noudattamisesta
 • Toiminta tiloissa järjestetään ja ohjeistetaan niin, että osallistujat voivat säilyttää 2 metrin turvavälin
 • Tilat voidaan ottaa käyttöön iästä riippumatta lähikontakteja välttäen
 • Tarvittaessa kävijöiden määrä tulee rajata, jotta tilan käyttö voidaan toteuttaa siten, että toimintaan osallistuvien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.
 • Ryhmän kokoonpano tulee olla vakiintunut ja osallistujat toiminnanjärjestäjän tiedossa
 • Sisätiloissa ei saa olla toimintaan kuulumattomia ulkopuolisia henkilöitä
 • Yhteisötiloihin tullaan vain täysin terveenä terveysohjeet huomioiden
 • Noudatetaan huolellista käsi- ja yskimishygieniaa. Yhteisötiloissa on tarjolla käsidesiä.
 • Noudatetaan maskisuositusta. Osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle.
 • Tapahtumia ja tilaisuuksia, jossa turvavälejä ei pystytä takaamaan ei järjestetä
 • Tilojen käyttö on vapaaehtoista

Katso myös

Tuusulan kunta haluaa tukea yhdistyksiä, seuroja ja asukkaidensa omaehtoista toimintaa. Yhteisötilat on perustettu mahdollistamaan asukkaiden ja yhteisöjen kokoontumiset ja yhdessä tekeminen. Yhteisötilat ovat maksutta varaajien käytössä.

Kehittämisverkostot sekä niiden alueilla toimivat yhteisöt ja asukkaat voivat varata seuraavia tiloja:

Yhteisötilojen vakiovuorojen jakamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:
 1. Kunta myöntää harkinnanvaraisesti tilojen käyttövuoroja Tuusulassa toimintaa järjestäville yhdistyksille ja yhteisöille
 2. Toiminnan tulee olla yleishyödyllistä ja maksutonta osallistujille
 3. Vuoroja jaettaessa huomioidaan muun muassa ryhmän koko, toiminnan erityispiirteet ja linkittyminen kunnan strategiaan
 4. Kullekin hakijalle pyritään myöntämään ensisijaisesti toivotut vuorot kuitenkin siten, että mahdollisimman moni hakija saa vuoroja. Mahdollisissa päällekkäisissä toiveissa valinta tehdään harkinnan perusteella huomioiden edellisessä kohdassa mainitut tekijät. Lisäksi pyritään siihen, että päällekkäisissä toiveissa annetaan haluttu vuoro eri käyttäjille eri vuosina
 5. Kunta voi perua vakiovuoron, mikäli hakija ei noudata annettuja ohjeita ja ehtoja
 6. Mikäli kunta tarvitsee tilan omaan käyttöönsä tulee siitä ilmoittaa hyvissä ajoin tilan käyttäjälle, kuitenkin viimeistään 10 vrk ennen yksittäisen vuoron peruuttamista. Vakiovuorojen kohdalla muutoksista neuvotellaan yhdessä tilan käyttäjien kanssa viimeistään 2 kuukautta ennen.
Yhteisötilojen varauksia ja Timmi-tilanvarausohjelman käyttäjätunnuksia hoitaa:
Asiakaspalvelu TuusInfo
Aukioloajat
Osoite: Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula (Tuusulan pääkirjaston rakennus)
Sähköposti: tuusinfo@tuusula.fi
Puhelinnumero: 09 8718 3070

Lisäksi kehittämisverkostojen alueilla toimivat yhteisöt voivat varata maksutta Tuusulan kunnan kasvatus- ja sivistystoimen tiloja.

Kunta tukee yhteisöjen toimintaa tilojen ja avustusten lisäksi myös kehittämisverkostoilla sekä viestinnällisin keinoin. Ideoiden mahdollistaminen ja yhdessä tekeminen ovat toimintatapoja joilla tuetaan yhteisöjen toimintaa.