Piirikirjastosta lähikirjastoon

Kunnan ensimmäinen piirikirjasto perustettiin Järvenpäähän. Sen lainausluvut olivat samansuuruisia kuin kantakirjastonkin.

Jokelan piirikirjasto aloitti toimintansa 15.11.1938 vanhalla kansakoululla opettaja Otto Isojärven hoitamana. Pertun koulun kautta kirjasto muutti 1955 opettaja-asuntolan alakertaan. Jokela-taloon omiin toimiviin tiloihin kirjasto pääsi 1986.

Kellokosken kansakoulun valmistuttua sai kirjasto sielläkin omat tilat. Kirjaston avajaisia vietettiin 20.11.1958. Uuden kirjaston sivutoimisena hoitajana aloitti opettaja Eino Luostarinen. Laajemmat tilat Kellokosken kirjasto sai vuonna 1980.

Riihikallioon perustettiin sivukirjasto vuonna 1977. Haukantielle kirjasto muutti 1992. Riihikallion kirjasto suljettiin vuonna 2015.

Kirjastoauto on kulkenut Tuusulassa vuodesta 1970 alkaen. Nykyinen auto on järjestyksessään jo neljäs, ja se otettiin käyttöön vuonna 2016.