Till vårdnadshavaren

Vår skola har öppna dörrar och föräldrarna är välkomna att bekanta sig med skolans vardag och undervisningen när som helst.

Vår personal tar kontakt med föräldrar med låg tröskel när det behövs. Vårdnadshavarna uppmuntras att på samma sätt ta kontakt med skolan i olika ärenden.

 

Hem och Skola (HoS)

Hem och Skola i Klemetskog rf. är en länk mellan skolan och hemmet. Föreningen engagerar sig i ärenden som berör skolgången samt elevernas och familjernas välmående. HoS bidrar med olika evenemang för eleverna, materialanskaffningar, stipendier mm. Det ordnas också föreläsningar för skolans föräldrar. Föreningen finansierar detta med medlemsavgifter, med att ordna t.ex. lotteri på skolans evenemang och med att söka understöd från fonder och stiftelser. Det är viktigt att ha en fungerande Hem och Skola förening och alla föräldrar är välkomna att ta del i verksamheten. För mera information, kolla hemsidorna: https://klemetskog.hemochskola.fi