• Omakotitontit

Tuusulan omakotitontit

Yhteystiedot

Tonttien hakuun ja sopimusehtoihin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot:

Sari Tennijärvi

Olli-Pekka Mikkonen

 

Rakentamiseen, kaavamääräyksiin ja rakennuslupiin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot:

Tekninen palvelupiste

Tuusulasta löytyy niin jatkuvassa haussa olevia kiinteähintaisia tontteja, hakuajan puitteissa haettavia kiinteähintaisia tontteja kuin myös tarjouskilpailutontteja.

Jatkuvassa haussa olevia kiinteähintaisia tontteja löytyy Jokelan Peltokaaresta ja Kellokosken Linjapuistosta.

Anttilanrannan uudelta asuinalueelta Etelä-Tuusulasta myydään tontteja jatkuvalla tarjouskilpailulla. Anttilanrannan tontteja on mahdollista myös vuokrata.

Etelä-Tuusulasta Lahelanpelto II -alueelta avataan luovutettavaksi uusia kiinteähintaisia tontteja kortteleista 2256-2259 ja 2263. Hakuaika on 15.12.2020 - 25.1.2021. Valinnat tehdään helmikuussa, jonka jälkeen jäljelle jäävät tontit tulevat jatkuvaan hakuun erikseen ilmoitettuna aikana.

Kunnanvaltuusto on päättänyt kiinteähintaisten omakotitonttien vyöhykehinnoittelusta 7.12.2020. Kiinteähintaisten omakotitonttien myyntihinnaksi Pohjois-Tuusulassa asetettiin 225 €/k-m² ja Etelä-Tuusulassa 425 €/k-m² poislukien Tuusulanjärven ranta-alue, jossa myyntihinnaksi asetettiin 600 €/k-m2. Omakotitontit ovat myös vuokrattavissa. Vuokran suuruus on 5 % myyntihinnasta. Tontit ensisijaisesti myydään.

Kunnanvaltuuston hinnoittelupäätös 7.12.2020 § 138.

Kunnanvaltuuston päätös tarjoustonttien vuokrausmahdollisuudesta 6.4.2020 § 27

Tontit löytyvät karttapalvelusta

Tuusulan kunnan myymät omakotitontit löytyvät Tuusulan kunnan karttapalvelusta. Karttapalvelun löydät osoitteesta https://kartta.tuusula.fi. Tonttiaineisto löytyy karttapalvelun vasemman laidan valikosta: Näytä kartalla -> Tontit -> Myytävät omakotitontit.

Jokelan Peltokaaren tontit

Anttilanrannan tontit

Lahelanpellon tontit

Linjapuiston tontit

Alla olevasta upotuskartasta näet yleistilanteen siitä, mistä kunta myy tällä hetkellä omakotitontteja. Voit siirtyä karttapalveluun klikkaamalla upotuskartan vasemman yläkulman nuolipainiketta. Vaihtoehtoisesti voit lähentyä upotuskartalla olevaa aluetta, joka sinua kiinnostaa. Tontin lisätiedot avautuvat tonttia klikkaamalla.