Kirkonkylän kampuksen suunnittelu

Kirkonkylän kampuksen suunnittelu etenee.

Ajankohtaista:

Uuden kampuksen nimi

Nimiehdotuksia kerättiin nimiehdotuskilpailussa keväällä 2022. Ehdotuksia saatiin noin 250.

Ehdotukset käsiteltiin kunnan nimistötyöryhmässä, joka muodosti ehdotusten pohjalta kolme vaihtoehtoista nimiehdotusta:

Kokonaisuuden nimi suomeksi

Kokonaisuuden nimi ruotsiksi

Suomenkielinen päiväkoti

Suomenkielinen koulu

Ruotsinkielinen koulu

Rantatien Kampus

Rantatien Kruunu

Rantatien  Sydän

Strandvägens Campus Strandvägens Krona

Strandvägens Hjärta

Rantatien päiväkoti

Rantatien koulu

Strandvägens skola

Tuusulanjärven Kampus

Tuusulanjärven Kruunu Tuusulanjärven Sydän

Tusby träsk Campus

Tusby träsk Krona

Tusby träsk Hjärta

Tuusulanjärven päiväkoti

Tuusulanjärven koulu

Tusby träsk skola

Kirkonkylän Kampus

Kirkonkylän Kruunu

Kirkonkylän Sydän

Kyrkoby Campus

Kyrkoby Krona

Kyrkoby Hjärta

Kirkonkylän päiväkoti

Kirkonkylän koulu

Kyrkoby skola

Nimiraadin kokous pidetään keskiviikkona 14.9. klo 17.30-19 Teams-kokouksena. Nimiraadissa kuullaan eri käyttäjäryhmien näkemykset kampuksen nimiehdotuksista. Nimiraadissa on edustettuna koulujen oppilaat, henkilöstö, vanhemmat, seurat, asukasyhdistys ja ydintiimi.

Uuden kampuksen nimi päätetään kunnan Palveluverkon ohjausryhmässä tiistaina 27.9.2022. 

 

Kampuksen suunnittelun aiempia vaiheita:

Kampuksen tiloja ja projektin etenemistä esiteltiin huoltajaillassa 23.11.2021

Yhteiskäytön suunnitteluilta oli ti 15.2. klo 18 (Teams). 

Keväällä 2022 Nimiehdotuskilpailu