Kesätyöseteli 2024: Yleisimmät kysymykset ja vastaukset

Tälle sivulle kootaan yleisimpiä kesätyöseteleiden myöntämiseen ja Tuusulan kunnan kesätyöpaikkoihin liittyviä kysymyksiä.


Miten saan kesätyösetelin käyttööni?
Etsi itsellesi sopiva kesätyöpaikka laittamalla kesätyöhakemus sinua kiinnostavalle työnantajalle. Voit myös ottaa yhteyttä sinua kiinnostaviin työnantajiin soittamalla tai menemällä käymään yrityksessä. Kerro että olet oikeutettu hakemaan kunnan kesätyöseteliä. Kun sopiva työnantaja on löytynyt, täytä kesätyösetelin hakemuslomake yhdessä työnantajan kanssa www-sivuilla olevan nettilomakkeen kautta.


Yrityksemme sai päätöksen kesäsetelistä koskien nuorta, joka ei pääsekään nyt meille töihin. Voimmeko jo käyttää meille myönnetyn kesäsetelin ja palkata sillä toisen nuoren?
Ette voi. Kesätyöseteli myönnetään henkilökohtaisesti seteliin oikeutetulle nuorelle hakemusjärjestyksessä.

 

Yritykseni toimii Tuusulan Kellokoskella. Voinko palkata Mäntsälän puolelta nuoren yritykseeni kesäsetelin avulla?
Kunnan kesätyöseteli voidaan myöntää vain tuusulalaiselle nuorelle, ja kuntalaisuus tarkistetaan jokaisen hakijan kohdalla.

 

Voinko palkata oman tyttäreni kesäsetelillä leikkaamaan nurmikkoa kesäksi?
Voit palkata, mikäli sinulla on tätä työtä varten yritys, jolla on Y-tunnus ja pystyt toimittamaan tehdystä työstä kriteerienmukaisen palkkatodistuksen, josta käy ilmi työtuntimäärät, työntekijän eläkekustannukset (yli 18v), ennakonpidätys sekä mahdolliset lomakorvaukset.

 

Montako nuorta enintään yrityksemme voi työllistää kesäsetelillä ?
Voitte työllistää 5–10 nuorta kunnan myöntämillä kesäseteleillä, eli yhteensä 10 kesäsetelin verran (tukea voidaan maksaa enintään 2000 € / työnantaja).

 

Olen mansikkaviljelijä Suonenjoelta. Veljentyttäreni asuu Tuusulassa ja palkkaisin hänet poimimaan mansikoita. Voinko hyödyntää kesäsetelin?
Voitte hyödyntää kesäsetelin, mikäli työtunnit ja siltä ajalta maksettava palkka (kiinteä pohjapalkka, ei kerättyyn määrään perustuva) tulevat kriteerien mukaisesti täytetyksi.

 

Minulla olisi kaksi työnantajaa kesäksi. Voinko käyttää setelit kahdella eri työnantajalla?
Voit käyttää setelit kahden eri työnantajan palveluksessa, mikäli työskentely ajoittuu eri aikaan. Olet edelleen oikeutettu maksimissaan kahteen kesätyöseteliin.

 

Voinko hakea yrityksen toimitusjohtajana itselleni kesätyöseteliä?
Et voi. Kesätyötuki on tarkoitettu nuorten henkilöiden määräaikaiseen työllistämiseen, eikä toimitusjohtajaa tai muita yrityksen vastuuhenkilöitä voida katsoa yrityksen työntekijäksi. Myös omistussuhteessa yritykseen olevien työntekijöiden tulee esittää tositteet omissuhteestaan yritykseen sekä työskentelystään yrityksen palveluksessa. Omistajuussuhde tarkistetaan viimeistään maksatusta haettaessa.

 

Olen osallistunut Tuusulan kunnan kesätyöarvontaan, mutta sainkin työpaikan toiselta työnantajalta. Tahtoisin kuitenkin tulla kunnan kesätöihin. Mitäs nyt?
Sinun tulee tehdä päätös siitä, haluatko olla arvonnassa mukana vai otatko kesätyöpaikan vastaan toiselta työnantajalta. Jos kesätyöseteli on jo myönnetty sinulle, et ole enää kunnan kesätyöpaikka-arvonnassa mukana, ellet erikseen peru jo myönnettyä kesäseteliä. Voit ilmoittaa kesäsetelin perumisesta s-postilla osoitteeseen tyollisyyspalvelut@tuusula.fi, jolloin hakemuksesi tiedot poistetaan. On hyvä kuitenkin huomioida, että arpaonni suosii melko harvoja kesätyöpaikka-arvonnassa. Et voi myöskään osallistua kesätyöarvontaan,  mikäli olet joskus jo ollut kunnan järjestämässä kesätyöpaikassa.

 

Yhdistyksemme ei pysty tarjoamaan työtä 30 tuntia viikossa, jäämmekö nyt ilman kesätyöseteliä?
Voitte hakea kesätyöseteliä yhdessä palkattavan nuoren kanssa, jos pystytte työllistämään nuoren 30 tunniksi työskentelyajalla toukokuu-syyskuu ja maksamaan siitä vähintään 350 euron palkan. Kun maksatusta haetaan tulee palkkatodistuksessa näkyä tuntimäärä, jonka perusteella palkka on maksettu.

 

Olemme palkkaamassa yritykseemme nuorta, joka täyttää 15 vuotta vasta kolmen viikon kuluttua työsuhteen aloittamisesta. Voimmeko hyödyntää kesäsetelin?  Voitte hyödyntää kesäsetelin, jos nuori täyttää 15 vuotta vuoden 2024 aikana. 

 

Ilmoituksissa sanottiin että hakemuksia voi palauttaa marraskuun 30. päivään asti? Onko väliä milloin palautan hakemuksen?
Kesätyösetelit myönnetään siinä järjestyksessä mitä hakemukset tulevat. Näiden maksatusaika on 15.5–31.10. Jos maksatusta ei olla haettu 31.10 mennessä, vapautuu kesäseteli jonotuslistalla olevalle henkilölle ja yritykselle. Mitä aiemmin hakemus on toimitettu meille, sitä korkeammalla se on jonotuslistalla. Jonotusajalta myönnettäville kesäseteleille on jatkettu maksatusaikaa 30.11.2024 asti.

 

Olemme jonotuslistalla? Mitä tämä tarkoittaa ja saammeko kesätyöseteliä?
Kesätyöseteleitä on rajattu määrä. Mutta niitä myös peruuntuu usein tai ehdot ei täyty kaikkia kesätyöseteleitä varten. Avasimme hakemuksien vastaanottamisen marraskuun loppuun asti tästä syystä. Jonotuslista pitää huolen että setelit myönnetään siinä järjestyksessä missä hakemukset ovat tulleet, sitä mukaan kun kesätyöseteleitä vapautuu. Emme voi taata kesäseteliä kaikille jonotuslistalla oleville, mutta jos hakemuksia tulee samoja määriä mitä edellisinä vuosina, on hyvä mahdollisuus saada kesätyöseteli jonotuslistalta.


Olemme palkkaamassa yritykseemme nuorta, joka täyttää 21 vuotta kolmen viikkoa työsuhteen aloittamisen jälkeen. Voimmeko hyödyntää kesäsetelin?
Kesäsetelin voitte hyödyntää siltä työsuhteen ajankohdalta, jolloin nuori on alle 21 vuotta. Voimme myöntää siis kesäsetelin kyseiselle nuorelle työsuhteen ensimmäisen kolmen viikon osalta, mikäli pidätte työsuhteen aloituspäivän ennallaan.

 

Nuori on ollut yrityksessämme töissä ennenkin, hän on säännöllisesti kausiluontoisesti yrityksessä töissä tai hänellä on jo voimassa oleva työsopimus. Pystymmekö hakemaan hänelle kesätyöseteliä? 
Kyllä, mikäli työsuhde ei jatku yhdenjaksoisesti yli vuotta. Voitte hyödyntää kesäsetelin, mikäli työtunnit ja siltä ajalta maksettava tunti- tai kuukausipalkka tulevat kriteerien mukaisesti täytetyksi ja nuoren työaikalakeja on noudatettu asianmukaisesti. Kesäsetelitukea ei voi kuitenkaan hakea toistaiseksi voimassaoleviin työsuhteisiin.

 

Aiomme maksaa kesätyöntekijällemme matkatukea/ateriakorvauksia/vuosilomakorvauksia osana palkkaa. Kattaako tämä osaksi tai kokonaan kesätyösetelin minimipalkkavaatimukset?
Ei kata. Matkatukea, ateriakorvauksia ja vuosilomakorvauksia ei lasketa palkaksi kesätyösetelin maksatusta hakiessa.