Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyöllä tuemme oppilaiden kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Aktiivinen, arvostava ja monipuolinen yhteistyö lisää luottamusta ja mahdollistaa erilaisten asioiden rakentavan ja ratkaisukeskeisen käsittelyn.

Wilma- järjestelmä on keskeinen kodin ja koulun viestinnän väline.

 

Riihikallion koulun Tuki ry on Tuusulassa kotipaikkaa pitävä vuonna 1994 perustettu yleishyödyllinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja parantaa Riihikallion koulun oppilaiden oppimisedellytyksiä ja lisätä kodin ja koulun välistä vuorovaikutusta sekä tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän monipuolista ja tasapainoista kehitystä.

Tuki ry:n löydät myös somesta: Facebook & Instragram 

 


Miten yhdistyksen jäseneksi pääsee?
 
Yhdistyksen jäsenyys on täysin ilmaista ja jäseniä ovat kaikki Riihikallion koulun oppilaiden vanhemmat, jotka oppilasilmoituskaavakkeessa ilmoittavat liittyvänsä jäseneksi.

 

Mitä Tuki ry tekee?

  • Järjestää oppilaille ilmaisia taide-, luonto-, liikunta-, bändi- ja luovanilmaisun kerhoja.
  • Järjestää tytöille, pojille ja vanhemmille omat sählyvuorot.
  • Järjestää oppilaille teatteri- ja musiikkiesityksiä.
  • Järjestää koulun kanssa teemapäiviä, vanhempainiltoja ja luentotilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.
  • Jakaa oppilaille stipendejä.
  • Antaa kaavalausuntoja ja kannanottoja.


 Mistä Tuki ry saa varat tähän kaikkeen?
 
Riihikallion koulun tuki ry rahoittaa toimintansa järjestämällä talkoita, moninaisia tapahtumia ja myymällä erilaisia tuotteita. Yhdistys ei tuota taloudellista voittoa, vaan kaikki yhdistyksen hankkimat varat käytetään Riihikallion koulun ja sen oppilaiden hyväksi.

 

Mistä saa tietoa Tuki ry:n toiminnasta?

  • Oppilaiden mukana kotiin lähetettävistä tiedotteista ja somesta


Miten vanhemmat pääsevät yhdistyksen toimintaan mukaan?

  • Joka syksy yhdistykselle valitaan oppilaiden vanhemmista johtokunta, joka suunnittelee ja päättää tulevan kauden toiminnasta.
  • Yhdistykselle valitaan myös työvaliokunta, joka auttaa käytännön projektien toteuttamisessa.
  • Sählyvuorojen ja kerhojen vetäjistä ja heidän sijaisista on aina pulaa.

 
Yhteystiedot:
 
Riihikallion Tuki ry:n puheenjohtaja
Ulla Siimes
040 553 0981
rihantuki@googlegroups.com