Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyöllä tuemme oppilaiden kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Aktiivinen, arvostava ja monipuolinen yhteistyö lisää luottamusta ja mahdollistaa erilaisten asioiden rakentavan ja ratkaisukeskeisen käsittelyn. Wilma- järjestelmä on keskeinen kodin ja koulun viestinnän väline.

Tuki Ry - logo - pieni

Riihikallion koulun Tuki ry on Tuusulassa kotipaikkaa pitävä vuonna 1994 perustettu yleishyödyllinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja parantaa Riihikallion koulun oppilaiden oppimisedellytyksiä ja lisätä kodin ja koulun välistä vuorovaikutusta sekä tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän monipuolista ja tasapainoista kehitystä. Tuki Ry tiedottaa toiminnastaa wilma-viestein sekä verkkosivuillaan. Lisäksi löydät Tuki Ry:n myös somesta: Facebook & Instragram 

Miten yhdistyksen jäseneksi pääsee?
 
Yhdistyksen jäsenyys on täysin ilmaista ja jäseniä ovat kaikki Riihikallion koulun oppilaiden vanhemmat. Yhdistykseen voi ilmoittautua verkkosivujen kautta (verkkosivujen linkki tulee viikolla 4).

Mitä Tuki ry tekee?

  • Järjestää oppilaille ilmaisia kerhoja ja eri ikäisille oppilaille KPK-vuoroja.
  • Järjestää koulun kanssa teemapäiviä, vanhempainiltoja ja luentotilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.
  • Jakaa oppilaille stipendejä.
  • Antaa kaavalausuntoja ja kannanottoja.

 Mistä Tuki ry saa varat tähän kaikkeen?
 
Riihikallion koulun Tuki ry rahoittaa toimintansa järjestämällä talkoita, moninaisia tapahtumia ja myymällä erilaisia tuotteita. Yhdistys ei tuota taloudellista voittoa, vaan kaikki yhdistyksen hankkimat varat käytetään Riihikallion koulun ja sen oppilaiden hyväksi.

Miten vanhemmat voivat osallistua yhdistyksen toimintaan?

  • Luokkatasotoimikuntien kautta: Tuki Ry tukee luokkatasotoimikuntien muodostumista ja toimintaa.
  • Huoltajia rohkaistaan osallistumaan KPK-vuorojen pyörittämiseen.

Yhteystiedot:
 
Riihikallion Tuki ry:n puheenjohtaja
Ulla Siimes
040 553 0981
rihantuki@googlegroups.com