A

Kuka edunvalvojaksi?

Edunvalvojaksi voidaan määrätä tehtävään sopiva henkilö, joka antaa tähän suostumuksensa. Sopivuutta arvioitaessa on muun ohella otettava huomioon edunvalvojaksi esitetyn taito ja kokemus sekä tehtävän laatu ja laajuus. Edunvalvojaksi voidaan siis määrätä esimerkiksi omainen tai muu läheinen, joka katsotaan tehtävään sopivaksi ja joka antaa tehtävään suostumuksensa. Vajaavaltainen ei voi olla edunvalvojana.


Yleisen edunvalvojan palveluiden järjestämisestä vastaavat 1.1.2009 lukien valtion oikeusaputoimistot omilla edunvalvonta-alueillaan. Ne voivat joko tuottaa palvelut itse tai määrätyin edellytyksin ostaa edunvalvontapalveluita laissa säädetyt vaatimukset täyttävältä palvelun tuottajalta. Järvenpään oikeusaputoimisto ostaa 1.1.2009 lukien Tuusulan kunnalta kaikki omalla edunvalvonta-alueellaan tarvittavat yleisen edunvalvojan palvelut.