Etäluettavat vesimittarit

Tuusulan Vesi on aloittanut mekaanisten vesimittareiden vaihtamisen etäluettaviin vesimittareihin. Vanhojen mittareiden vaihto etäluettaviin toteutetaan alueittain seuraavana vuosivaihtovuorossa oleville mittareille. Uusille liittyjille asennettavat vesimittarit ovat etäluettavia. Tavoitteenamme on, että kaikille asiakkaillemme on asennettu etäluettavat mittarit seuraavien 5-10 vuoden kuluessa.

Mittarin vaihto

Vesimittarin normaali huoltovaihto tehdään veloituksetta. Vesimittarit asentaa ja vaihtaa aina laitos tai laitoksen valtuuttama asentaja. Olemme yhteydessä, kun mittarin vaihto on ajankohtaista kiinteistössänne.

Vaihtotyö voi vaatia vesihuoltolaitoksen lisäksi toimenpiteitä myös liittyjältä, mikäli kiinteistön omissa vesihuoltolaitteissa havaitaan puutteita. Mikäli mittaria ei saada vaihdettua esimerkiksi heikkokuntoisen tonttijohdon tai toimimattomien sulkuventtiilien vuoksi, tulee kiinteistön omistajan korjata puutteet annettuun määräaikaan mennessä.

Etäluettava mittari ja vesilaskutus

Etäluentaan siirtyminen helpottaa sekä asiakkaan että vesilaitoksen arkea. Etäluennan myötä vesimittarin lukemaa ei enää tarvitse ilmoittaa vesilaitokselle vaan mittaustiedot siirtyvät laskutusjärjestelmäämme langattomasti Digita Oy:n LoRaWAN-teknologiaan pohjautuvan IoT-verkon kautta. Etäluettavia mittareita laskutamme vain toteutuneen vedenkulutuksen mukaan. Lue lisää laskutuksesta www.tuusula.fi/vesilaskutus

Etäluettavat vesimittarimallit

Kotitalouksille käytössämme on seuraavat vesimittarimallit:

 

Axioma LoRa vesimittari


 

Zenner LoRa Vesimittari


 

B-meters Hydrodigit

HYDRODIGIT-S1 RANGESIZE M22


Muuta huomioitavaa

Kun kiinteistöön on vaihdettu etäluettava vesimittari, tarkista seuraavasta vesilaskusta, että laskussa ja etäluettavassa vesimittarissa on sama mittarinumero. Jos numerot poikkeavat toisistaan, ota yhteyttä laskutukseemme 040 314 3578.

Vesivahinkoriskin välttämiseksi kannattaa kiinteistön haltijan varmistaa, ettei mittarinvaihdon yhteydessä eikä sen jälkeen kiinteistön vesihuoltolaitteissa ilmene vuotoa. Pyydämme teitä tarkkailemaan mittaria ja siihen liittyvää putkistoa vaihdon jälkeen. Jos huomaatte vuotoa tai vesitippoja, ottakaa yhteyttä vesilaitoksen päivystykseen, 040 314 3130 (työajalla).