Kouluterveydenhoito ja hammashoito

Kouluterveydenhoito

Rusutjärven kouluterveydenhoitaja Kati Lehikoinen on tavattavissa yleensä tiistaisin koulussamme. Häneen voi ottaa yhteyttä myös sähköpostitse, Wilman kautta tai puhelimitse. Puhelinnumero löytyy kohdasta Yhteystiedot.

Kouluterveydenhoito on tarkoitettu kaikille peruskoulua käyville oppilaille. Kouluterveydenhoito on oppilaille maksutonta. 

Huoltajat, oppilaat ja opiskelijat voivat ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Varsinainen sairaudenhoito ei kuulu kouluterveydenhoitajalle, vaan näissä tapauksissa huoltajien on otettava yhteyttä omalle terveysasemalle.

Lisää tietoa kouluterveydenhoidosta Tuusulan kunnassa

Hammashoito

Tuusulassa 1, 3. ja 5. luokan oppilaiden suun terveystarkastukset tehdään kouluilla PopUp-hammashoitolassa. Hammaslääkäri-hammashoitaja -työpari tuo siirrettävän hoitoyksikön ja muut tarkastuksessa tarvittavat välineet koulun tiloihin. PopUpin suun terveystarkastuksiin kutsutaan kouluaikana koulun kautta. Tarvittaessa jatkohoidot tehdään hammashoitolassa ja jatkohoitoihin lähetetään kirjeitse kutsu kotiin. PopUp-tarkastuksen jälkeen oppilaat osallistuvat koululla hammashoitajan opastamina pienryhmätilaisuuteen, jossa teemana on suun ja hampaiden itsehoito.

Lisää tietoa koululaisten hammashoidosta Tuusulan kunnassa