Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu kaikille peruskoulua käyville oppilaille. Kouluterveydenhuolto on oppilaille maksutonta.

Kouluilla työskentelevät kouluterveydenhoitajat ja -lääkärit vastaavat oppilaiden ja terveyden sekä oppilaitosten tilojen ja toiminnan terveysvaikutusten  seurannasta. Tarkoituksena on edistää terveellistä ja turvallista koulunkäyntiä ja tukea oppilaan menestymistä hänen omien edellytystensä mukaisesti.

Huoltajat, oppilaat ja opiskelijat voivat ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa.

Kouluterveydenhoitajan tehtävät:

 • terveystarkastukset vuosittain; tulevien 1. luokkalaisten terveystarkastukset pyritään tekemään kesällä ennen koulunalkua
 • kasvuun ja kehitykseen liittyvät seurantakäynnit
 • antaa lisätietoa mm. murrosikään, ravitsemukseen ja jaksamiseen liittyvistä asioista
 • tarvittaessa keskustella seurusteluun ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista
 • antaa tukea tupakoinnin lopettamiseen tai apua alkoholi- tai huumeongelmaan
 • ensiapuluonteinen sairaanhoito
 • tartuntatautien ehkäisy (rokotukset)
 • koulujen tapaturmien ennaltaehkäisy ja ensiapuvalmiudesta huolehtiminen yhdessä koulun henkilökunnan kanssa
 • osallistua oppilashuoltotyöryhmän toimintaan ja tehdä yhteistyötä vanhempien, opettajien ja tarvittaessa muiden tahojen kanssa oppilaskohtaisissa asioissa
 • yksilö- ja ryhmäkohtainen terveysneuvonta
 • osallistuminen koulun terveydellisten olojen valvontaan
 • huolehtia ajanvarauksesta koululääkärin ja ehkäisyneuvolan terveydenhoitajan vastaanotolle ja toimia työparina lääkärintarkastuksissa

Lääkärin tehtävät:

 • vastuu kouluterveydenhuollon suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä terveydenhoitajan kanssa
 • kouluilla käynnit sovitun aikataulun mukaan
 • oppilaskohtaiset terveystarkastukset 1. ja 5. ja 8. luokilla. Vanhempien läsnäolo tarkastuksissa on toivottavaa
 • pitkäaikaissairaiden tai terveydellisiä riskejä omaavien oppilaiden seuranta tarvittaessa
 • jatkotutkimuksiin ohjaaminen
 • nuorison terveystodistuksen laatiminen
 • oppilashuollon lääketieteellisenä asiantuntijana toimiminen, kouluympäristön kehittämiseen osallistuminen terveydenhuollon edustajana yhdessä terveydenhoitajan kanssa

Pääsääntöisesti sairaudenhoito ei kuulu kouluterveydenhuoltoon. Koulupäivän aikana akuutisti sairastuneet voivat tarvittaessa asioida kouluterveydenhoitajalla, kaikki muu sairauksien hoito kuuluu huoltajille, jotka ottavat tarvittaessa yhteyttä omalle terveysasemalle.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhoitajien yhteystiedot

Äkillisissä sairastapauksissa voi ottaa yhteyttä lääkärin ja sairaanhoitajan palveluihin.

Mikäli haluat antaa palautetta koulu- tai opiskeluterveydenhuollosta, ota yhteyttä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon itäisen alueen esimieheen Kirsi Heikkilä, p. 050 497 0033 tai kirsi.heikkilä@keusote.fi.

Tietoa sairauksista ja hyödyllisiä linkkejä:

Oirenavigaattori-ja-sairaanhoitaja-chat

www.terveyskyla.fi

www.terveyskirjasto.fi

www.klinik.fi 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Mielenterveys, pelaaminen ja päihteet

www.paihdelinkki.fi

www.mielenterveystalo.fi

www.peluuri.fi

www.mielenterveysseura.fi/unitehdas