A

Kunnossapito

Kunnossapitoyksikkö vastaa kaavateiden, katujen ja kunnan kunnossapidon piiriin otettujen yksityisteiden kunnossapidosta, aurauksesta, hiekoituksesta ja pölynsidonnasta.

Neuvonta, opastus ja palautteet: tiemestari@tuusula.fi (jätä yhteystietosi, jos haluat vastauksen palautteeseen), p. 040 314 3128 tai 040 314 4508

Hylättyjen ajoneuvojen siirto ja hävittäminen

Romuajoneuvot
Ajoneuvojen siirrot

Katu-ja liikennevalot

Katuvalot
Liikennevalot
Vikailmoitukset

Kunnossapitourakoitsijat

Keneen otan yhteyttä alueeni kunnossapitoon liittyen?

Palaute maantieverkosta

ELY-keskuksen hallinnoimien väylien kunnossapito ei kuulu kunnalle, kts oheisesta pdf:stä kunnossapitorajat.
 
Maantieverkkoon liittyvä neuvonta, opastus ja palautteet: liikenteen asiakaspalvelukeskus ma - pe klo 9 -16, p. 0295 020600 (pvm tai mpm)
Ilmoitukset tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista: tienkäyttäjän linja 24 h, p.0200 2100 (pvm tai mpm) tai liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi.

Tontille johtavan kulkutien kunnossapito

Tonttiliittymän ja sen alla olevaan avo-ojaan liittyvän rummun pitäminen läpi vuoden toimivana on jo aiemmin tulkittu kuuluvan tontinomistajan tehtäviin. Tämä kunnossapitovelvollisuus todetaan laissa (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa - ja puhtaanapidosta).
 
Tehtävään kuuluu auraus, aurauspolanteen poisto ja rummun pitäminen riittävässä määrin toimivana poistamalla sadevesien kulkua estävä jää, lumi, lehdet ja roskat.
 
Vastaavasti maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 88 §:n mukaan kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kustannuksellaan tonttiliittymän rakentamisesta rakennetun kadun ajoradan reunasta kiinteistölleen.

Kiinteistön omistajan velvollisuudet

Yleiseen käyttöön luovutetuilla kaavateillä ja kaduilla on lain mukaan kiinteistön omistajilla velvollisuus huolehtia tien tai kadun puhtaanapidosta tonttinsa kohdalla kadun keskiviivaan saakka kuitenkin enintään 15 metrin leveydeltä. Tämä tarkoittaa mm. roskien korjaamista ja rikkaruohojen poistamista.Kiinteistön osuudella olevan jalkakäytävän talvikunnossapito (lumen poisto ja liukkauden torjunta) kuuluu myös kiinteistönomistajalle. Lisäksi kiinteistönomistajan velvollisuutena on pitää jalkakäytävän viereinen sadevesikouru ja katuoja vapaana lumesta ja jäästä.