Kunnossapito

Kunnossapitoyksikkö vastaa kaavateiden, katujen ja kunnan kunnossapidon piiriin otettujen yksityisteiden kunnossapidosta, aurauksesta, hiekoituksesta ja pölynsidonnasta. Kunnossapidon tavoitteena on pitää katu siistinä ja terveydelle haitattomana.

Alla lueteltu kunnossapidon tehtävät eri vuoden aikoihin.

 Talviaikaan:

 • lumen, jään ja aurausvallien poistaminen

 • sadevesikourujen ja -kaivojen avoinna pitäminen,

 • hiekoitus ja hiekan poistaminen keväällä.

Ympärivuoden:

 • rikkoontuneen päällysteen korjaaminen,

 • istutusten, kadun kalusteiden, liikennemerkkien ja opasteiden huolto

 • lian, lehtien, roskien, irtonaisten esineiden ja rikkaruohojen poistaminen.

 

Neuvonta, opastus ja palautteet:

Hylättyjen ajoneuvojen siirto ja hävittäminen

Romuajoneuvot
Ajoneuvojen siirrot

Katu-ja liikennevalot

Katuvalot
Liikennevalot
Vikailmoitukset

Kunnossapitourakoitsijat

Keneen otan yhteyttä alueeni kunnossapitoon liittyen?

Tontin omistajan tehtävät

Yleiset vastuut

 • tontille johtavan ajotien kunnossapito
 • tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poisto
 • jos lumet eivät mahdu tontille, ne tulee kuljettaa omalla kustannuksellaan viralliselle lumenkaatopaikalle Nuppulinnaan tai Fallbackankaareen.
 • lumia ei saa siirtää kunnan katualueelle tai muille yleisille alueille
 • ajotiehen liittyvän ojarummun avoinna pitäminen
 • katualueen puhtaanapito katualueen keskilinjaan saakka
 • Tontin puoleisen viherkaistan/ojan roskien poisto sekä kasvillisuuden siistinä pitäminen – enintään 3 metrin päähän tontin rajasta. Mikäli ko. alueella on istutuksia, niiden hoito kuuluu kunnalle

Jalkakäytäviin rajoittuvilla tonteilla lisäksi seuraavat:

 • Lumen ja jään poisto tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä
 • Jalkakäytävälle tai sen viereen aurattujen lumivallien poiskuljetus tarvittaessa
 • Jalkakäytävän viereisen katuojan ja sadevesikouru/rummun pitäminen lumettomana ja jäättömänä
 • Tarvittaessa jalkakäytävän hiekoittaminen
 • Keväällä hiekanpoisto jalkakäytävältä
Jalkakäytävällä tarkoitetaan alla olevalla liikennemerkillä merkittyjä väyliä, jotka on tarkoitettu vain jalankulkijoille:
jalkakäytävä

Palaute maantieverkosta

ELY-keskuksen hallinnoimien väylien kunnossapito ei kuulu kunnalle, kts oheisesta pdf:stä kunnossapitorajat.

 
Maantieverkkoon liittyvä neuvonta, opastus ja palautteet:
 
Liikenteen asiakaspalvelu
Liikenteen asiakaspalvelu on Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun.
Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa.

Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen.
 
Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa palautevayla.fi tai soittamalla numeroon 0295 020600.
 
Ilmoitukset tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista:
 
Tienkäyttäjän linja
Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa palautevayla.fi.
 
Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16.
 
Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie.
 
Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t/ vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.