Kunnossapito

Kunnossapitoyksikkö vastaa kaavateiden, katujen ja kunnan kunnossapidon piiriin otettujen yksityisteiden kunnossapidosta, aurauksesta, hiekoituksesta ja pölynsidonnasta.

Neuvonta, opastus ja palautteet: tiemestari@tuusula.fi (jätä yhteystietosi, jos haluat vastauksen palautteeseen), p. 040 314 3128 tai 040 314 4508

Hylättyjen ajoneuvojen siirto ja hävittäminen

Romuajoneuvot
Ajoneuvojen siirrot

Katu-ja liikennevalot

Katuvalot
Liikennevalot
Vikailmoitukset

Kunnossapitourakoitsijat

Keneen otan yhteyttä alueeni kunnossapitoon liittyen?

Palaute maantieverkosta

ELY-keskuksen hallinnoimien väylien kunnossapito ei kuulu kunnalle, kts oheisesta pdf:stä kunnossapitorajat.

 
Maantieverkkoon liittyvä neuvonta, opastus ja palautteet:
 
Liikenteen asiakaspalvelu
Liikenteen asiakaspalvelu on Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun.
Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa.

Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen.
 
Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa palautevayla.fi tai soittamalla numeroon 0295 020600.
 
Ilmoitukset tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista:
 
Tienkäyttäjän linja
Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa palautevayla.fi.
 
Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16.
 
Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie.
 
Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t/ vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.
 

Tontille johtavan kulkutien kunnossapito

Tonttiliittymän ja sen alla olevaan avo-ojaan liittyvän rummun pitäminen läpi vuoden toimivana on jo aiemmin tulkittu kuuluvan tontinomistajan tehtäviin. Tämä kunnossapitovelvollisuus todetaan laissa (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa - ja puhtaanapidosta).
 
Tehtävään kuuluu auraus, aurauspolanteen poisto ja rummun pitäminen riittävässä määrin toimivana poistamalla sadevesien kulkua estävä jää, lumi, lehdet ja roskat.
 
Vastaavasti maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 88 §:n mukaan kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kustannuksellaan tonttiliittymän rakentamisesta rakennetun kadun ajoradan reunasta kiinteistölleen.

Kiinteistön omistajan velvollisuudet

Yleiseen käyttöön luovutetuilla kaavateillä ja kaduilla on lain mukaan kiinteistön omistajilla velvollisuus huolehtia tien tai kadun puhtaanapidosta tonttinsa kohdalla kadun keskiviivaan saakka kuitenkin enintään 15 metrin leveydeltä. Tämä tarkoittaa mm. roskien korjaamista ja rikkaruohojen poistamista.Kiinteistön osuudella olevan jalkakäytävän talvikunnossapito (lumen poisto ja liukkauden torjunta) kuuluu myös kiinteistönomistajalle. Lisäksi kiinteistönomistajan velvollisuutena on pitää jalkakäytävän viereinen sadevesikouru ja katuoja vapaana lumesta ja jäästä.