Kunnossapito

Kunta vastaa kaavateiden, katujen ja kunnan kunnossapidon piiriin otettujen yksityisteiden kunnossapidosta, aurauksesta, hiekoituksesta ja pölynsidonnasta. Tavoitteena on pitää katu siistinä ja terveydelle haitattomana.

Alla lueteltu kunnossapidon tehtävät eri vuoden aikoihin.

Ympäri vuoden:

 • rikkoontuneen päällysteen korjaaminen

 • istutusten, kadun kalusteiden, liikennemerkkien ja opasteiden huolto

 • lian, lehtien, roskien, irtonaisten esineiden ja rikkaruohojen poistaminen.

Talviaikaan:

 • lumen, jään ja aurausvallien poistaminen

 • sadevesikourujen ja -kaivojen avoinna pitäminen

 • hiekoitus ja hiekan poistaminen keväällä.

Neuvonta, opastus ja palautteet:

Palaute maantieverkosta

ELY-keskuksen hallinnoimien väylien kunnossapito ei kuulu kunnalle, katso oheisesta pdf:stä kunnossapitorajat.
 
Lisätietoja ELY-keskuksen sähköisestä asioinnista löytyy ELY-keskuksen sivuilta.

Tontin omistajan tehtävät

Yleiset vastuut:

 • tontille johtavan ajotien kunnossapito
 • tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poisto
 • jos lumet eivät mahdu tontille, ne tulee kuljettaa omalla kustannuksellaan viralliselle lumenkaatopaikalle Nuppulinnaan tai Fallbackankaareen
 • lumia ei saa siirtää kunnan katualueelle tai muille yleisille alueille
 • ajotiehen liittyvän ojarummun avoinna pitäminen
 • katualueen puhtaanapito katualueen keskilinjaan saakka
 • tontin puoleisen viherkaistan/ojan roskien poisto sekä kasvillisuuden siistinä pitäminen – enintään 3 metrin päähän tontin rajasta. Mikäli ko. alueella on istutuksia, niiden hoito kuuluu kunnalle

Jalkakäytäviin rajoittuvilla tonteilla lisäksi seuraavat:

 • lumen ja jään poisto tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä
 • jalkakäytävälle tai sen viereen aurattujen lumivallien poiskuljetus tarvittaessa
 • jalkakäytävän viereisen katuojan ja sadevesikouru/rummun pitäminen lumettomana ja jäättömänä
 • tarvittaessa jalkakäytävän hiekoittaminen
 • keväällä hiekanpoisto jalkakäytävältä
Jalkakäytävällä tarkoitetaan alla olevalla liikennemerkillä merkittyjä väyliä, jotka on tarkoitettu vain jalankulkijoille:
jalkakäytävä