Kunnossapito

Ajankohtaista 25.11.2022

Tuusulan kunta vastaa kaavateiden, katujen ja kunnan kunnossapidon piiriin otettujen yksityisteiden kunnossapidosta. Näitä teitä ja katuja auraavat sekä omat auraajat että ulkopuoliset urakoitsijat, jotka kilpailutetaan säännöllisin väliajoin.

Palautetta Tuusulan kunnan vastuulla olevien teiden ja katujen aurauksesta otetaan vastaan kunnan keskitetyssä asiakaspalvelussa.

Keskitetty asiakaspalvelu TuusInfo:

 • palautelomake
 • sähköposti: tuusinfo@tuusula.fi
 • puhelinnumero: 09 8718 3070
 • avoinna maanantaisin klo 8.00–17.30, tiistaista torstaihin klo 8.00–16.00 ja perjantaisin klo 8.00–12.00.

ELY-keskus vastaa hallinnoimisensa väylien kunnossapidosta. Katso kunnossapitovastuut kartalta.

Kiinteistönomistajien vastuulla on omien kiinteistöjensä talvikunnossapito.

Lue tiedote!

Ajankohtaista 11.4.2022

Ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapidon kevättyöt alkavat. Lue lisää tiedotteesta.
Palautteet kunnossapidolle Palautelomakkeella TuusInfoon.

Ajankohtaista 1.3.2022

Runsaasta lumimäärästä ja talven leudosta kelistä johtuen aurauksessa ja lumenpoistossa on viivettä eri puolilla Tuusulaa. Tuusulan kunnossapidon koko aurauskalusto on talvitöissä. Vaikeassa tilanteessa kunnossapito pyytää, että asukkaat pyrkisivät myös omalla toiminnallaan helpottamaan teiden aurausta.

Muistathan, että

 • kiinteistön alueelta ei saa työntää lumia katualueelle, vaan lumet tulee läjittää kiinteistön omalla alueella tai läjitystilan puuttuessa kuljettaa alueelta välittömästi pois. Katutiloja ei ole mitoitettu kiinteistöjen lumimäärille ja katujen kaventuminen runsaasta lumesta on paitsi liikenneturvallisuusriski, niin se myös vaikeuttaa katujen talvikunnossapitoa ja saattaa estää pelastusajoneuvojen pääsyn hälytyskohteeseen.
 • kiinteistön omistaja vastaa liittymän kohdalle kertyneen aurauslumen poistosta.
 • alueilla, joissa kuivatus perustuu avo-ojiin, kiinteistön omistaja vastaa siitä, että kiinteistön ajoliittymän rumpu on vapaana lumesta ja jäästä. Lauhan sään johdosta lumi sulaa nopeasti ja mm. jäätyneet tonttiliittymärummut estävät veden poistumisen katualueelta. Kunnan oma kunnossapitokalusto pyrkii omalta osaltaan poistamaan lunta katualueelta ja avaamaan avo-ojia niin, että kaduille sulava vesi päässe ojiin.
 • yksityisteillä ojista ja rummuista vastaa tiekunta.
 • isommilla valtaojilla on usein ojayhtymä ja valtaojien kunnosta ja tulvantorjunnasta vastaa ojayhtymä. Jos ojayhtymää ei ole, ojan kunnosta vastaa ojan varren maanomistaja omistamansa kiinteistön kohdalta.
Palaute lumen aurauksesta Palautelomakkeella TuusInfoon.

Ajankohtaista 31.1.2022

Tuusulan kunnossapidon koko aurauskalusto on talvitöissä, ja työt etenevät seuraavasti:
1. Lumenpoisto ja tarvittava liukkaudentorjunta on käynnissä.
2. Lumenajo alkaen (arvio) keskiviikosta 2.2. eteenpäin.
3. Polanteen poisto (kovaksi tallautunut, pakkautunut lumi- tai jääharjanne tiessä) aloitetaan myös keskiviikkona ja jatkuu koko talven.

Kaikki edellä mainitut työt tehdään katujen luokituksen mukaisessa järjestyksessä, eli isoimmat kadut ja kevyenliikenteen väylät ensin, ja III-luokan tonttikadut viimeisenä.
 
Palaute lumen aurauksesta Palautelomakkeella TuusInfoon.Kunta vastaa kaavateiden, katujen ja kunnan kunnossapidon piiriin otettujen yksityisteiden kunnossapidosta, aurauksesta, hiekoituksesta ja pölynsidonnasta. Tavoitteena on pitää katu siistinä ja terveydelle haitattomana.

Alla lueteltu kunnossapidon tehtävät eri vuoden aikoihin.

Ympäri vuoden:

 • rikkoontuneen päällysteen korjaaminen
 • istutusten, kadun kalusteiden, liikennemerkkien ja opasteiden huolto
 • lian, lehtien, roskien, irtonaisten esineiden ja rikkaruohojen poistaminen.

Talviaikaan:

 • lumen, jään ja aurausvallien poistaminen
 • sadevesikourujen ja -kaivojen avoinna pitäminen
 • hiekoitus ja hiekan poistaminen keväällä.

Neuvonta, opastus ja palautteet:

 

 

Tontin omistajan tehtävät

Yleiset vastuut:

 • tontille johtavan ajotien kunnossapito
 • tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poisto
 • jos lumet eivät mahdu tontille, ne tulee kuljettaa omalla kustannuksellaan viralliselle lumenkaatopaikalle Nuppulinnaan tai Fallbackankaareen
 • lumia ei saa siirtää kunnan katualueelle tai muille yleisille alueille
 • ajotiehen liittyvän ojarummun avoinna pitäminen
 • katualueen puhtaanapito katualueen keskilinjaan saakka
 • tontin puoleisen viherkaistan/ojan roskien poisto sekä kasvillisuuden siistinä pitäminen – enintään 3 metrin päähän tontin rajasta. Mikäli ko. alueella on istutuksia, niiden hoito kuuluu kunnalle

Jalkakäytäviin rajoittuvilla tonteilla lisäksi seuraavat:

 • lumen ja jään poisto tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä
 • jalkakäytävälle tai sen viereen aurattujen lumivallien poiskuljetus tarvittaessa
 • jalkakäytävän viereisen katuojan ja sadevesikouru/rummun pitäminen lumettomana ja jäättömänä
 • tarvittaessa jalkakäytävän hiekoittaminen
 • keväällä hiekanpoisto jalkakäytävältä
Jalkakäytävällä tarkoitetaan alla olevalla liikennemerkillä merkittyjä väyliä, jotka on tarkoitettu vain jalankulkijoille:

jalkakäytävä

Palaute maantieverkosta

ELY-keskuksen hallinnoimien väylien kunnossapito ei kuulu kunnalle, katso oheisesta pdf:stä kunnossapitorajat.
 
Lisätietoja ELY-keskuksen sähköisestä asioinnista löytyy ELY-keskuksen sivuilta.
 

Vahingot katualueella

Lain kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta mukaisesti väylän ylläpitäjä on vastuussa kunnossapidon laiminlyönnin aiheuttamista vahingoista. Korvausta voi hakea tämän hakemuksen kautta. Korvaushakemus vaatii vahvan tunnistautumisen. Korvaushakemusta käsiteltäessä tarkistetaan tapahtumapaikka, vahinkoajankohta, olosuhteet sekä säätila. Tarvittaessa korvauksen hakijalta pyydetään lisätietoja. Korvauspäätös lähetetään hakijalle sähköisesti.

Palaute aurauksesta

Palaute lumen aurauksesta Palautelomakkeella TuusInfoon.
 
Katujen ja teiden kunnossapito on neljän osapuolen yhteinen tehtävä. Kunnossapitotyöt kuuluvat ELY-keskukselle, kunnalle, yksityisille tiekunnille ja tontin omistajalle, riippuen siitä, kenen hoidossa tiealue on.