Liittymishinnat

Tuusulan Veden vesihuoltoverkostoihin liityttäessä veloitetaan:

1) Liittymismaksu

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon ja se määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, kokonaiskerrosalan ja palveluiden käytön perusteella. Arvion liittymismaksusta saat liittymismaksulaskurista.

2) Tonttijohtojen rakentamismaksu

Tonttijohtojen rakentamismaksu peritään, jos kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä on rakennettu tonttijohdot katualueen osalta valmiiksi tontin rajalle tai tontin rajan tuntumaan. Rakentamismaksu peritään liittyjän ottaessa katualueella sijaitsevat ja valmiiksi rakennetut tonttijohdot osaksi tonttijohtojaan. Maksu sisältää yleisellä alueella tehdyt maanrakennus- ja kaivutyöt. 

3) Liitosmaksut​​

Liitosmaksu on kustannus tonttijohtojen liitostyöstä Tuusulan Veden vesihuoltoverkostoon. Asiakas vastaa itse kaivutöistä ja kaivutöihin tarvittavista luvista. Liitosmaksut sisältävät asennustyöt liittyjän tekemään kaivantoon: liitoksen runkojohtoon/-viemäriin, tonttiventtiilin, mahdollisen vesimittarin asennuksen. Liitosmaksut veloitetaan myös kohteissa, joissa tonttijohtovaraukset on jo rakennettu valmiiksi tontille. Mikäli vesimittarin asennusta ei voida toteuttaa liitostyön yhteydessä, jälkikäteen tapahtuvasta mittariasennuksesta veloitetaan erillinen maksu hinnaston mukaisesti.


Kaikki hinnat löytyvät eriteltynä hinnastostamme.

Tutustuthan myös ohjeisiimme vesihuoltoon liittyjille.