• Perusopetuksen 1. luokalle ilmoittautuminen käynnissä 17. - 31.1.2019

Ilmoittautuminen 1. luokalle

Yhteystiedot

Opetuspäällikkö Markus Torvinen

Tuusulan koulujen rehtorit

AJANKOHTAISTA

Tulevien 1. luokkalaisten vanhempainillat:

 • ti 29.1.2019 klo 18:00, Pertun koulu, Jokela
 • ke 30.1.2019 klo 18:00, Kellokosken koulu, Kellokoski
 • ti 29.1.2019 klo 18:00, Vaunukankaan koulu, Etelä-Tuusula
 • ke 30.1.2019 klo 18:00, Riihikallion koulu, Etelä-Tuusula
 • to 31.1.2019 klo 18:00, Kirkonkylän koulu, Etelä-Tuusula.

Tilaisuuksissa käsitellään mm. seuraavia yleisiä koulun aloittamiseen liittyviä asioita.

 • Kouluvalmiudet
 • Ekaluokkalaisen koulupäivä
 • Oppimisen tukeminen kotona
 • Koululaisen tarvitsemat välineet ja varusteet
 • Oppilaan tukeminen koulussa (Kolmiportainen tuki)
 • Kouluun ilmoittautuminen
 • OPS

Voitte valita teille parhaiten sopivan ajankohdan.

Yleistä ilmoittautumisesta

Huoltajille, joiden lapsen oppivelvollisuus alkaa seuraavana lukuvuonna, lähetetään alkuvuonna väestörekisteritietojen (otanta-ajankohta edellisen joulukuun puoliväli) perusteella lapsen nimellä postitse tieto lapsen oppivelvollisuuden alkamisesta ja ohjeet sähköiseen ilmoittautumiseen.

Mikäli lapsi asuinkunta on Tuusula, mutta hänen kotikuntansa on väestörekisterissä muu kaupunki/kunta, eivät lapsen tiedot näy Tuusulan väestörekisteritiedoissa. Täytäthän tässä tapauksessa sivun lopusta löytyvän tulostettavan ilmoittautumislomakkeen. 

Lapsi ilmoitetaan oppivelvollisuuden alkamisesta kertovassa kirjeessä mainittuna ilmoittautumisaikana perusopetukseen, ilmoittautumisvaiheessa ei vielä määritellä koulua. Koulupaikka määritellään rehtorin tekemässä oppilaaksiottopäätöksessä, joka määräytyy ensisijaisen oppilaaksioton periaatteiden mukaisesti.

Lukuvuosi 2019-2020

Vuonna 2012 syntyneen lapsen oppivelvollisuuden alkamisesta kertova kirje on postitettu perheille 14.1.2019. Mikäli kirje ei ole saapunut, voit tiedustella sen tilannetta Tuusulan kasvatus- ja sivistystoimesta p. 040 314 3404.

Ilmoittautuminen perusopetuksen 1. luokalle tuusulalaisille vuonna 2012 syntyneille lapsille sekä vuonna 2013 syntyneille pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluville lapsille toteutetaan 17.1.-31.1.2019 välisenä aikana ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella Wilma-ohjelmassa. Ohjeet sähköiseen ilmoittautumiseen lähetettiin oppivelvollisuuden alkamisesta kertovan kirjeen mukana. Kirjeessä kerrotaan myös iltapäivätoimintaan hakemisesta.

Mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista, on käytettävissä sivun lopusta löytyvä tulostettava ilmoittautumislomake.

Toissijaisen oppilaspaikan hakeminen


Mikäli tuusulalaiselle lapselle haetaan oppilaspaikkaa toissijaisesta koulusta, hakuohjeet löytyvät ensisijaisen oppilaaksiottopäätöksen yhteydestä.

Mikäli tuusulalaiseen kouluun haetaan paikkaa ulkopaikkakuntalaiselle lapselle, kyseessä on myös toissijaisen oppilaspaikan haku. Ulkopaikkakuntalaisten lasten oppilaspaikkojen hakuaika on vuosittain huhtikuussa. Ulkopaikkakuntalaiset lapset tulee ilmoittaa ensivaiheessa oman kunnan/kaupungin perusopetukseen. Ulkopaikkakuntalaisen lapsen oppilaspaikan hakeminen tapahtuu sivun lopusta löytyvällä tulostettavalla ilmoittautumislomakkeella.


Koonti oppilaspaikkojen vuosittaisista hakuaikatauluista

 • Ensisijaiset väestörekisterin mukaiset oppilaspaikat tammikuu (tuusulalaiset lapset)
  • Lukuvuoden 2019-2020 osalta ajankohta on 17.1.-31.1.2019 
 • Toissijaiset oppilaspaikat maalis-huhtikuun vaihde (tuusulalaiset lapset)
  • Lukuvuoden 2019-2020 osalta ajankohta on viikot 13-14 
 • Toissijaiset oppilaspaikat huhtikuun loppuun mennessä (ulkopaikkakuntalaiset lapset)     
  • Lukuvuoden 2019-2020 osalta ajankohta on viikko 16 

Kesken lukuvuoden koulun aloittaminen

Mikäli perheesi muuttaa kesken lukuvuoden Tuusulaan, 1. luokan oppilaspaikkoja haetaan lähikoulun rehtorilta. Sama tilanne koskee myös muille perusopetuksen luokka-asteille tulevia lapsia ja nuoria.

Koulunkäynnin poikkeuksellinen aloittaminen

Lupaa koulunkäynnin aloittamiseen vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin tulee hakea hyvissä ajoin ennen lukuvuoden alkamista.

Lisätietoja antaa erityisen tuen koordinaattori p. 040 314 3369.

Päätös oppilaspaikasta

Päätökset perusopetuksen 1. luokan oppilaspaikoista (oppilaaksiottopäätös) on tiedotetaanhuoltajille kirjeitse viikolla 11.

Lomakkeet

Käytä tulostettavaa ilmoittautumislomaketta seuraavissa perusopetuksen 1. luokalle ilmoittautumistilanteissa:

 • Mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista keskitettynä ilmoittautumisaikana.
 • Lapsen asuinkunta on Tuusula, mutta kotikunta on muu kaupunki/kunta.
 • Haet ulkopaikkakuntalaiselle lapselle toissijaista oppilaspaikkaa Tuusulan koulusta.

Lomakkeen palautus:

Tuusulan kunta
Kasvatus- ja sivistystoimi
PL 60
04301 Tuusula

Lisätietoja oppilaaksiotosta:

koulujen rehtorit