• Kouluun ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 1. luokalle

Yhteystiedot

Opetuspäällikkö Markus Torvinen

Tuusulan koulujen rehtorit

Koulutulokkaiden huoltajaillat

Järjestimme tammikuussa tulevien ensimmäisen luokan oppilaiden huoltajille kaksi saman sisältöistä infoiltaa. Illoissa käydään läpi perustietoa koulun aloittamisesta.

Pääset katsomaan tallenteen täältä: Koulutulokasinfo 2024

Yleistä ilmoittautumisesta

Huoltajille, joiden lapsen oppivelvollisuus alkaa seuraavana lukuvuonna, lähetetään joulukuussa  väestörekisteritietojen (otanta-ajankohta edellisen marraskuun puoliväli) perusteella lapsen nimellä postitse tieto lapsen oppivelvollisuuden alkamisesta ja ohjeet sähköiseen ilmoittautumiseen.

Mikäli lapsen asuinkunta on Tuusula, mutta hänen kotikuntansa on väestörekisterissä muu kaupunki/kunta, eivät lapsen tiedot näy Tuusulan väestörekisteritiedoissa. Täytäthän tässä tapauksessa sivun lopusta löytyvän tulostettavan ilmoittautumislomakkeen. 

Lapsi ilmoitetaan oppivelvollisuuden alkamisesta kertovassa kirjeessä mainittuna ilmoittautumisaikana perusopetukseen, tässä vaiheessa ei vielä määritellä koulua. Koulupaikka määritellään rehtorin tekemässä oppilaaksiottopäätöksessä, joka määräytyy ensisijaisen oppilaaksioton periaatteiden mukaisesti.

Lukuvuosi 2024-2025

Vuonna 2017 syntyneen lapsen oppivelvollisuuden alkamisesta kertova kirje postitetaan perheille 11.12.2023. Mikäli kirje ei saavu, voi sen tilannetta tiedustella Tuusulan kasvatus- ja sivistystoimesta p. 040 314 3404.

Ilmoittautuminen perusopetuksen 1. luokalle tuusulalaisille vuonna 2017 syntyneille lapsille sekä vuonna 2018 syntyneille pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluville lapsille toteutetaan 14.12.2023-12.1.2024 välisenä aikana ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella Wilma-ohjelmassa. Ohjeet sähköiseen ilmoittautumiseen lähetetään oppivelvollisuuden alkamisesta kertovan kirjeen mukana. Kirjeessä kerrotaan myös iltapäivätoimintaan hakemisesta.

Mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ollut mahdollista, on käytettävissä sivun lopusta löytyvä tulostettava ilmoittautumislomake.

Toissijaisen oppilaspaikan hakeminen


Mikäli tuusulalaiselle lapselle haetaan oppilaspaikkaa toissijaisesta koulusta, hakuohjeet löytyvät ensisijaisen oppilaaksiottopäätöksen yhteydestä.

Mikäli tuusulalaiseen kouluun haetaan paikkaa ulkopaikkakuntalaiselle lapselle, kyseessä on myös toissijaisen oppilaspaikan haku. Ulkopaikkakuntalaisten lasten oppilaspaikkojen hakuaika on vuosittain huhtikuussa. Ulkopaikkakuntalaiset lapset tulee ilmoittaa ensivaiheessa oman kunnan/kaupungin perusopetukseen. Ulkopaikkakuntalaisen lapsen oppilaspaikan hakeminen tapahtuu sivun lopusta löytyvällä tulostettavalla ilmoittautumislomakkeella.


Koonti oppilaspaikkojen vuosittaisista hakuaikatauluista

 • Ensisijaiset väestörekisterin mukaiset oppilaspaikat tammikuu (tuusulalaiset lapset)
  • Lukuvuoden 2024-2025 osalta ajankohta on 14.12.2023-12.1.2024 
 • Toissijaiset oppilaspaikat maalis-huhtikuun vaihde (tuusulalaiset lapset)
  • Lukuvuoden 2024-2025 osalta ajankohta on viikot 12-13 
 • Toissijaiset oppilaspaikat huhtikuun loppuun mennessä (ulkopaikkakuntalaiset lapset)     
  • Lukuvuoden 2024-2025 osalta ajankohta on viikko 15 

Kesken lukuvuoden koulun aloittaminen

Mikäli perheesi muuttaa kesken lukuvuoden Tuusulaan, 1. luokan oppilaspaikkoja haetaan lähikoulun rehtorilta. Sama tilanne koskee myös muille perusopetuksen luokka-asteille tulevia lapsia ja nuoria.

Koulunkäynnin poikkeuksellinen aloittaminen

Lupaa koulunkäynnin aloittamiseen vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin tulee hakea hyvissä ajoin ennen lukuvuoden alkamista.

Lisätietoja antaa erityisen tuen koordinaattori p. 040 314 3369.

Päätös oppilaspaikasta

Päätökset perusopetuksen 1. luokan oppilaspaikoista (oppilaaksiottopäätös) tiedotetaan huoltajille kirjeitse viikolla 10.

Lomakkeet

Käytä tulostettavaa ilmoittautumislomaketta seuraavissa perusopetuksen 1. luokalle ilmoittautumistilanteissa:

 • Mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista keskitettynä ilmoittautumisaikana.
 • Lapsen asuinkunta on Tuusula, mutta kotikunta on muu kaupunki/kunta.
 • Haet ulkopaikkakuntalaiselle lapselle toissijaista oppilaspaikkaa Tuusulan koulusta.

Lomakkeen palautus:

Tuusulan kunta
Kasvatus- ja sivistystoimi
PL 60
04301 Tuusula

Lisätietoja oppilaaksiotosta:

koulujen rehtorit