A
  • Kouluun ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 1. luokalle

Yhteystiedot

Opetuspäällikkö Markus Torvinen

Tuusulan koulujen rehtorit

Yleistä ilmoittautumisesta

Huoltajille, joiden lapsen oppivelvollisuus alkaa seuraavana lukuvuonna, lähetetään alkuvuonna väestörekisteritietojen (otanta-ajankohta edellisen joulukuun puoliväli) perusteella lapsen nimellä postitse tieto lapsen oppivelvollisuuden alkamisesta ja ohjeet sähköiseen ilmoittautumiseen.

Mikäli lapsi asuinkunta on Tuusula, mutta hänen kotikuntansa on väestörekisterissä muu kaupunki/kunta, eivät lapsen tiedot näy Tuusulan väestörekisteritiedoissa. Täytäthän tässä tapauksessa sivun lopusta löytyvän tulostettavan ilmoittautumislomakkeen. 

Lapsi ilmoitetaan oppivelvollisuuden alkamisesta kertovassa kirjeessä mainittuna ilmoittautumisaikana perusopetukseen, ilmoittautumisvaiheessa ei vielä määritellä koulua. Koulupaikka määritellään rehtorin tekemässä oppilaaksiottopäätöksessä, joka määräytyy ensisijaisen oppilaaksioton periaatteiden mukaisesti.

Lukuvuosi 2017-2018

Vuonna 2010 syntyneen lapsen oppivelvollisuuden alkamisesta kertova kirje on postitettu perheille 16.1.2017. Mikäli kirje ei ole saapunut perille, voit tiedustella sen tilannetta kasvatus- ja sivistystoimesta p. 040 314 3404.

Ilmoittautuminen tuusulalaisille vuonna 2010 syntyneille lapsille sekä vuonna 2011 syntyneille pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluville lapsille tapahtui 18.1.–6.2.2017 välisenä aikana ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella Wilma-ohjelmassa. Ohjeet sähköiseen ilmoittautumiseen on lähetetty kirjeen mukana.

Mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista, on käytettävissä sivun lopusta löytyvä tulostettava ilmoittautumislomake.

Lapset aloittavat koulunkäynnin lukuvuonna 2017-2018 torstaina 10.8.2017.

Jos tarvitset lapsellesi iltapäivätoiminnan paikkaa, lue lisää ao. toimintaan hakemisesta Iltapäivätoiminnan sivuilta.

Toissijaisen oppilaspaikan hakeminen

Mikäli tuusulalaiselle lapselle haetaan oppilaspaikkaa muusta kuin väestörekisterin mukaisesta koulusta, kyseessä on toissijainen oppilaspaikka. Toissijaisten oppilaspaikkojen haku on vuosittain maalis-huhtikuun vaihteessa, hakuohjeet toimitetaan huoltajille ensisijaisten oppilaaksiottopäätöskirjeiden mukana maaliskuun puolessa välissä (viikosta 11 lähtien).

Mikäli tuusulalaiseen kouluun haetaan paikkaa ulkopaikkakuntalaiselle lapselle, kyseessä on myös toissijaisen oppilaspaikan haku. Ulkopaikkakuntalaisten lasten oppilaspaikkojen hakuaika on vuosittain huhtikuussa. Ulkopaikkakuntalaiset lapset tulee ilmoittaa ensivaiheessa oman kunnan/kaupungin perusopetukseen. Ulkopaikkakuntalaisen lapsen oppilaspaikan hakeminen tapahtuu sivun lopusta löytyvällä tulostettavalla ilmoittautumislomakkeella.

Koonti oppilaspaikkojen vuosittaisista hakuaikatauluista

  • Ensisijaiset väestörekisterin mukaiset oppilaspaikat tammi-helmikuun vaihde (tuusulalaiset lapset)
  • Toissijaiset oppilaspaikat maalis-huhtikuun vaihde (tuusulalaiset lapset)
  • Toissijaiset oppilaspaikat huhtikuun loppuun mennessä (ulkopaikkakuntalaiset lapset)     

Kesken lukuvuoden koulun aloittaminen

Mikäli perheesi muuttaa kesken lukuvuoden Tuusulaan, 1. luokan oppilaspaikkoja haetaan lähikoulun rehtorilta. Sama tilanne koskee myös muille perusopetuksen luokka-asteille tulevia lapsia ja nuoria.

Koulunkäynnin poikkeuksellinen aloittaminen

Lupaa koulunkäynnin aloittamiseen vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin tulee hakea hyvissä ajoin ennen lukuvuoden alkamista.

Lisätietoja antaa kasvun ja oppimisen tuen koordinaattori p. 040 314 3369.

Päätös oppilaspaikasta

Päätökset perusopetuksen 1. luokan oppilaspaikoista (oppilaaksiottopäätös) tiedotetaan huoltajille kirjeitse maaliskuun puolessa välissä (viikosta 11 lähtien).

Lomakkeet

Käytä tulostettavaa ilmoittautumislomaketta seuraavissa perusopetuksen 1. luokalle ilmoittautumistilanteissa:

  • Mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista keskitettynä ilmoittautumisaikana.
  • Lapsen asuinkunta on Tuusula, mutta kotikunta on muu kaupunki/kunta.
  • Haet ulkopaikkakuntalaiselle lapselle toissijaista oppilaspaikkaa Tuusulan koulusta.

Lomakkeen palautus:

Tuusulan kunta
Kasvatus- ja sivistystoimi
PL 60
04301 Tuusula

Lisätietoja oppilaaksiotosta:

koulujen rehtorit