Tuusulan brändi

Tuusulan kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.11.2018 Tuusulan kunnan uuden brändin. Brändi on kokonaisuus, johon kuuluvat logon ja visuaalisen ilmeen lisäksi mielikuvat, joita sidosryhmät liittävät kuntaan. Nämä mielikuvat syntyvät jokaisessa kohtaamisessa. Brändiin vaikuttavat siten sekä ihmisten omakohtaiset kokemukset kunnasta ja sen palveluista että organisaatiosta leviävät tarinat, tulkinnat ja mielikuvat.

Hyvä brändi perustuu hyviin palveluihin. Tietoisella brändityöllä ja markkinointiviestinnällä voidaan tukea positiivisten mielikuvien syntymistä. Tuusulan kunnan sisäinen ja ulkoinen viestintä perustuvat uuteen brändiin ja visuaaliseen ilmeeseen. Uuden brändin mukaiseen viestintään siirrytään portaittain marraskuusta 2018 alkaen. Esimerkiksi kunnan verkkosivut myötäilevät uutta visuaalista ilmettä.

Tuusulan brändi pohjautuu kunnan strategiaan ja sillä pyritään kunnan vetovoiman kasvattamiseen. Uusi brändi ja siihen sisältyvä visuaalinen ilme on muotoiltu kuntalaisia ja muita sidosryhmiä osallistaen. 

Osallistaminen toteutettiin kesän 2018 aikana verkkosivujen kyselyn, valokuvauskilpailun ja brändibussikiertueen avulla. Brändityöhön kumppaniksi valittu mainostoimisto Staart laati strategiaan ja kuntaan tutustuttuaan kolme eri tyylisuuntavaihtoehtoa, joista kerättiin kuntalaisten näkemyksiä. Näkemysten perusteella mainostoimisto muokkasi Tuusulan uuden brändin ja visuaalisen ilmeen.

Brändityön lopputuloksena on laadittu brändikäsikirja, jossa määritellään periaatteet Tuusulan brändin ja visuaalisen ilmeen käytölle.