Koti-kouluyhdistys ry

Vaunukankaan Koti-kouluyhdistys r.y. on vanhempien perustama ja ylläpitämä Vaunukankaan koulun oppilaiden ja vanhempien oma yhdistys, jonka ensisijaisia tehtäviä ovat toimia koulun ja kotien välisten yhteisten asioiden keskustelufoorumina, sekä käytettävissä olevien resurssien puitteissa tukea koulun harrastus- ja retkeilytoimintaa.

Eräs yhdistyksen näkyvistä aikaansaannoksista on viime vuosina ollut koko koulun kevätretken kustannuksista huolehtiminen.

Varojen kerääminen tapahtuu muutaman kerran lukuvuodessa järjestettävien yhteisten tapahtumien (iltamat, teatteriesitykset, kirpputorit, talkoot yms.) yhteydessä, jolloin parhaalla mahdollisella tavalla pyritään yhdistämään samalla kertaa sekä yhteinen huvi että hyöty.

Koti-kouluyhdistyksen potentiaalisia jäseniä ovat periaatteessa kaikki koulun oppilaiden vanhemmat. Jäsenyys ei velvoita mihinkään, eikä myöskään jäsenmaksua peritä.

Yhdistyksellä on kerran vuodessa syyskokouksen yhteydessä valittava hallitus, jonka jäsenet ensisijaisesti vastaavat yhdistyksen toiminnasta ja siihen liittyvistä asioista.

Yhdistyksen kotisivut: www.kotko.fi