Kellokosken asemakaavat

Tuusulan ajantasa-asemakaavaa ja kaavamääräyksiä voit tarkastella Tuusulan karttapalvelusta: 

Uusimmat lainvoimaiset

Rajalinnan työpaikka-alue II 
Koulutie
Roinilanpelto 
Oppipojantie II
Linjapuisto
Tähkäpää

Vireillä olevat

Linjapuisto II
Kellokosken keskusta