Kellokosken asemakaavat

Kellokosken uusimmat lainvoimaiset asemakaavat

Ajantasa-asemakaavaa ja kaavamääräyksiä voit tarkastella karttapalvelusta: