Linjapuisto

Linjapuisto vinjetti

Suunnittelualue sijaitsee Kellokoskella Linjatien ja Vanhan valtatien risteyksen länsipuolella. Alue käsittää osan linjapuistoa ja Kukkupakanmäen koillisrinnettä.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa erillispientalojen, kytkettyjen pientalojen, paritalojen, rivitalojen ja pienkerrostalojen rakentaminen linjapuiston yhteyteen muodostaen viihtyisää asuinympäristöä. Lisäksi tavoitteena on liikennejärjestelyjen selkiyttäminen, liikenneturvallisuuden parantaminen ja virkistysalueen kehittäminen.

Lisätietoja

 

Valtuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen 27.1.2014 § 7.

Kaavamateriaali

Kaavakartta

Havainnekuva