Perustietoa opetuksesta

Oppilastiimit eli Vaikuttajat

 Tarjoamme Kirkonkylän koululla  oppilaiden yksilöllisyyden huomioon ottavaa opetusta, jossa painotamme seuraavia asioita:

* Oppilaiden osallisuus kouluviihtyvyyden ja hyvinvoinnin edistäjinä

* Lukutaitoa sivistyksen perustana

* Kiireettömyyttä luovuuden lähteenä

* Iloista yhdessä yrittämistä

* Kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta rikkautena

* Ympäristön ja kestävän kehityksen huomioimista

 

Kirkonkylän koululla toimii aktiivinen Oppilaskunnan hallitus, jota luotsaavat Minna Saukonoja ja Maarit Suonpää.

Lisäksi koulullamme toimii oppilastiimit, eli Vaikuttajat. Vaikuttajien toimintaa lukuvuonna 2022-23 voi seurata tältä Padlet -ilmoitustaululta.