A
  • Peltokaari

Peltokaaren omakotitontit

Peltokaaren kaava-alue sijaitsee Jokelan keskustan tuntumassa välittömästi Helsinki-Tampere-pääradan sekä Jokelantien koillispuolella. Alueelta on Jokelan asemalle matkaa n. 0,8 km. Länsi- ja eteläreunaltaan kaava-alue rajautuu päärataan ja Jokelantiehen, Jokelan keskustan asuinkortteleihin sekä Jokelan vankilan kortteliin. Kaava-alueen pohjoisrajan muodostaa Tiensuuntie ja sen varren erillispientalorakentaminen. Idässä kaava-alue rajautuu metsä- ja peltoalueisiin.

Tontit ovat rakennettavissa heti.

Peltokaaren puistotien kunnallistekniikan maanrakennustöiden yhteydessä alueelta on löytynyt tiilimurskaa. On mahdollista, että tiilimurskaa voi löytyä myös kiinteistöiltä rakennustöiden yhteydessä.

Mikäli ilmenee, että kiinteistön alueella on jätteitä tai vanhoja rakenteita kuten johtoja, putkia, pylväitä, betonirakenteita tai muuta vastaavaa, ostaja on velvollinen kustannuksellaan poistamaan ne rakentamisen edellyttämässä laajuudessa. 

Peltokaaren vapaana olevat tontit

Kaavamateriaali

Rakentamisohjeet kortteleille 6412-6439 (pdf)

Maaperätiedot Lankatien alue (pdf)

Lisätietoja Jokelasta

Peltokaaren radanvarren EV-alueen puistosuunnitelma 

 

Allaolevissa kartoissa (huom! karttoja on alla 2), vapaat tontit pinkillä värillä merkittyinä.