• Peltokaari

Peltokaaren omakotitontit

Yhteystiedot

Tonttien hakuun ja sopimusehtoihin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot:

Sari Tennijärvi

Tuija Palkki

 

Rakentamiseen, kaavamääräyksiin ja rakennuslupiin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot:

Tekninen palvelupiste

Peltokaaren kaava-alue sijaitsee Jokelan keskustan tuntumassa välittömästi Helsinki-Tampere-pääradan sekä Jokelantien koillispuolella. Alueelta on Jokelan asemalle matkaa n. 0,8 km. Länsi- ja eteläreunaltaan kaava-alue rajautuu päärataan ja Jokelantiehen, Jokelan keskustan asuinkortteleihin sekä Jokelan vankilan kortteliin. Kaava-alueen pohjoisrajan muodostaa Tiensuuntie ja sen varren erillispientalorakentaminen. Idässä kaava-alue rajautuu metsä- ja peltoalueisiin.

Tontit ovat rakennettavissa heti.

Peltokaaren puistotien kunnallistekniikan maanrakennustöiden yhteydessä alueelta on löytynyt tiilimurskaa. On mahdollista, että tiilimurskaa voi löytyä myös kiinteistöiltä rakennustöiden yhteydessä.

Mikäli ilmenee, että kiinteistön alueella on jätteitä tai vanhoja rakenteita kuten johtoja, putkia, pylväitä, betonirakenteita tai muuta vastaavaa, ostaja on velvollinen kustannuksellaan poistamaan ne rakentamisen edellyttämässä laajuudessa. 

Peltokaaren vapaana olevat tontit - tontin tiedot löytyvät klikkaamalla tontin aluetta.

Kaavamateriaali

Rakentamisohjeet kortteleille 6412-6439 (pdf)

Maaperätiedot Lankatien alue (pdf)

Lisätietoja Jokelasta

Peltokaaren radanvarren EV-alueen puistosuunnitelma 

Tietoa kiinteähintaisten tonttien hakijoille

 

Peltokaaren tontit

 

Alla olevassa upotuskartassa Jokelan Peltokaaren vapaana olevat tontit vihreällä värillä. Löydät tontin tarkemmat tiedot klikkaamalla tontin aluetta.