Kieli-, kulttuuri- ja katsomuskasvatus varhaiskasvatuksessa

Kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea jokaisen lapsen kieli-, kulttuuri- ja katsomusidentiteetin kehittymistä sekä ohjata lapset arvostamaan ja kunnioittamaan eri kieliä, kulttuureja, uskontoja ja katsomuksia. 

Suomi toisena kielenä -opetus kuuluu niille lapsille, joiden äidinkieli/-kielet on muu kuin suomi. Suomi toisena kielenä -opetus (S2-opetus) tapahtuu leikin, pelien, tutkimisen ja yhdessä toimimisen avulla lapsen omassa lapsiryhmässä.

Tuusulan varhaiskasvatuksessa käytetään Kielipeda - työvälinettä monikielisen lapsen kielellisen kehityksen tukemiseksi. KieliPeda-työväline on kielitietoisen toiminnan ja monikielisten lasten suomen kielen oppimista tukeva havainnoinnin työvälinen.

Kieli- ja kulttuuriopettaja tekee yhteistyötä huoltajien ja päiväkodin kasvattajien, sekä tarvittaessa moniammatillisen toimijaverkoston kanssa, huoltajien kanssa sovitulla tavalla. 

 

Anne Hautajoki, varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja (kieku). Annen tavoittaa etunimi.sukunimi@tuusula.fi p. 040 314 3340.

Toinen kieli- ja kulttuuriopettaja ajalla 1.1.24- 31.7.2024 (Covid-19 hankerahoitus)