Jokelan yläasteen järjestyssäännöt
 
Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen
 • Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
 • Järjestyssäännöt perustuvat lakiin ja ovat voimassa koulun alueella ja matkoilla oppitunneille (esim. liikuntapaikoille) koulupäivän ajan.
 • Säännöt ovat voimassa koulupäivän aikana, koulumatkoilla sekä koulun toiminnassa koulun ulkopuolella (esim. opintoretket, TET-harjoittelut ja leirikoulut).

 

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

 

Oppilaan oikeudet

 • Minulla on oikeus opetukseen.                 
 • Minulla on oikeus turvalliseen kouluympäristöön ja -päivään.
 • Minulla on oikeus työrauhaan.
 • Minua tulee kohdella tasapuolisesti ja syrjimättä ja saan olla oma itseni.
 • Minua ei saa kiusata.
 • Minulla on oikeus tuntea olevani osa kouluyhteisöä.

 

Oppilaan velvollisuudet

 • Käyn säännöllisesti koulua ja teen parhaani.
 • Annan työrauhan ja noudatan opettajan antamia ohjeita.
 • Tulen ajoissa oppitunneille ja minulla on mukana työvälineet.
 • Käytän puhelinta ja muita laitteita tunneilla vain opettajan luvalla.
 • Puutun kiusaamiseen.
 • Työskentelen vastuullisesti ja pidän kiinni annetuista aikatauluista.
 • En käytä tai pidä hallussani tupakkatuotteita tai päihteitä.

 

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

 

Hyvä käytös

 • Puhun asiallisesti ja ystävällisesti kaikille kiinnittäen huomiota omaan kielenkäyttööni.
 • Tervehdin ja vastaan tervehdykseen.
 • Käyttäydyn koulussa tilaisuuden vaatimalla tavalla ja esiintyjiä ja yleisöä kunnioittaen.

 

Välitunnit

 • Vietän välitunnin koulualueella (sisäpiha, skeittiparkki, koriskenttä + koulun käytävät ja muut sisätilat).
 • Valvojan luvalla voin liikkua Notkopuiston alueella.
 • Käyttäessäni koulun tiloja välitunneilla, toimin valvojan ohjaamalla tavalla.
 • En poistu luvatta koulualueelta.

 

Viihtyminen

 • Noudatan yhdessä sovittuja sääntöjä.
 • Käyttäydyn ystävällisesti muita kohtaan ja autan luomaan hyvän ilmapiirin kouluun.
 • Työskentelen ryhmässä kaikkien kanssa ja otan toiset huomioon.
 • Siivoan jälkeni ja pidän koulualueen siistinä.
 • Huolehdin yhteisestä omaisuudesta. Lainaan toisten tavaroita vain, jos saan siihen luvan.

 

Kurinpito

 • Koulussa noudatetaan perusopetuslain 36§ säädettyjä kurinpito- ja ojentamiskeinoja. 
 • Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat sekä ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. 
 • Oppilas hyväksyy ja hoitaa sääntöjen rikkomisesta tulevat seuraamukset.

 

 Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

 

 • Järjestyssäännöt ovat kaikkien nähtävillä Wilmassa, minkä lisäksi kaikkien oppilaiden kanssa järjestyssäännöt käydään läpi jokaisen lukuvuoden alkaessa.
 • Järjestyssääntöjen ajantasaisuudesta pitää huolen koulukeskuksen johtoryhmä yhdessä oppilaskunnan ja osallisuus- tiimin kanssa.

Lukuvuoden alussa luokanvalvojat kertaavat koulun käytänteitä yhdessä ryhmänsä kanssa.