Tietoa www-sivuista

Käyttäjien palaute on arvokasta

Tuusulan www-sivuilla vierailee kuukausittain noin 40 000–50 000 eri kävijää. Www-sivuja suunniteltaessa on otettu huomioon käyttäjien antama palaute. Lisäksi käyttäjille on tehty erillisiä tutkimuksia ja käyttäjäkyselyitä.

Www-sivujen kehittäminen on jatkuvaa. Siksi käyttäjien mielipiteitä kysytään säännöllisesti. Sivuston kehityshankkeita käsitellään Tuusulan kunnan poikkihallinnollisessa työryhmässä.

Anna yleistä palautetta Tuusulan www-sivuista. Saavutettavuuteen liittyvät palautteet pyydämme toimittamaan Saavutettavuusseloste-sivultamme löytyvällä erillisellä palautelomakkeella. 

Erilaiset ohjeet ohjaavat verkkosivujen suunnittelua 

Tuusulan www-sivuja toteuttaessa on otettu huomioon erilaisia julkishallinnon verkkopalveluja koskevia ohjeistuksia. Euroopan Unionissa on luodut 5A-periaatteet (saatavuus, saavutettavuus ja esteettömyys, tietoisuus palvelun olemassaolosta, palvelevuus ja soveltuvuus käyttäjän tarpeeseen, kohtuuhintaisuus) ovat olleet Tuusulan sivujen keskeiset arvot. 

Tuusulan www-sivujen rakenne on toteutettu JHS 145 -suositusta mukaillen. JHS-suosituksia antaa Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA. Myös Kuntaliiton julkaisema Kuntien verkkoviestintäohje on toiminut ohjenuorana sivuja toteutettaessa. 

Palvelujen ryhmittely www-sivuilla 

Tuusulan kunnan sivuilla palvelut on jaoteltu kokonaisuuksiin sivuston ylälaidassa sijaitsevassa valikossa. Sivustoa käyttävän ei siis tarvitse tietää, missä osassa organisaatiota palvelut tuotetaan. Lisäksi palvelut ovat löydettävissä kohderyhmittäin (mm. ikäihmiset, lapsiperheet, nuoret). 

Verkkosivuja tuottaa noin 200 päivittäjää 

Verkkopalvelu toimii Tuusulan kunnan keskeisenä tiedonvälityksen kanavana. Sivujen tavoitteena on tarjota ajan tasalla olevaa tietoa kunnan toiminnasta sekä tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia vaikuttamiseen ja sähköiseen asiointiin. Tuusulan kunnan toimialat, tulosalueet ja yksiköt vastaavat itsenäisesti oman sivukokonaisuutensa päivittämisestä. Sivuston päätoimittajana toimii viestintäpäällikkö.

Tuusulan kunta ei vastaa tarjoamansa sivuston sisällön tai sivuston teknisten ongelmatilanteiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kustannuksista tai haitoista.

Tekijänoikeudet 

Tuusulan kunnalla on tekijänoikeus kaikkeen www-sivuilla julkaistuun materiaaliin. Tuusulan kunnalla on oikeus vapaasti muuttaa sivuston sisältöä tai keskeyttää sivuston toiminta huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Sivujen sisältöä ei saa käyttää eikä lainata muussa yhteydessä ilman lupaa ja mainintaa lähteestä. Sen sijaan lehdistötiedotteet, uutiset ja muu julkaistavaksi tarkoitettu materiaali on vapaata julkaistavaksi.

Tuusulan kunnan sivuilta on linkkejä myös muille sivustoille. Tuusulan kunta ei vastaa ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelujen sisällöstä, tietojen oikeellisuudesta tai saatavuudesta.

Tuusulan kunnan sivuille saa tehdä linkkejä, kun noudattaa tekijänoikeussäännöksiä ja hyvää tapaa.

Verkkopalvelun tietosuoja

Tuusulan kunta on sitoutunut suojaamaan verkkopalveluidensa käyttäjien yksityisyyttä Tietosuojalain (2018), EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Sivustolla käytetään evästeitä ja kerätään tietoja käyttäjistä. Kerätyistä tiedoista ei voi tunnistaa yksittäistä verkkosivustolla vierailijaa. Evästeitä käytetään käyttäjäkokemuksen parantamiseen, tilastotiedon keräämiseen sekä mainonnan kohdentamiseen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Sivut saattavat sisältää kunnan ulkopuolisten palveluntarjoajien sisältöjä, kuten upotuksia karttapalveluista tai sosiaalisen median kanavista. Näiden kanavien ja palveluiden yksityisyyden suoja on niiden omistajatahojen vastuulla.

Verkkosivustolla on https-suojaus käytössä. Sivustolla olevien sähköisten lomakkeiden kautta lähetettävät tiedot on salattu.