Englanninkielinen kielirikasteinen esiopetus

Hankkeessa kehitetään ja tuetaan kielirikasteista esiopetusta. Kielirikasteisessa esiopetuksessa alle 25 % toiminnasta järjestetään säännöllisesti ja suunnitellusti jollakin muulla kuin esiopetuksen kielellä. Kielirikasteisessa esiopetuksessa tavoitellaan toiminnan kytkemistä osaksi yhteisön toimintakulttuuria, oppimista, opetusta ja kielikasvatusta.

Tavoitteena on kielirikasteisen opetuksen jatkumon kehittäminen esiopetuksesta perusopetukseen. Lisäksi kehitetään kielirikasteisen opetuksen verkostotoimintaa ja yhteistyötä. 

Alkanut vuonna 2020 ja jatkuu toistaiseksi

Rahoitus: Opetushallituksen avustus