Oppilaan poissaolo

Oppilaan poissaolo tulee anoa Wilmassa kohdassa Hakemukset ja päätökset.

1-3 päivän poissaolo anotaan luokanopettajalta. Yli kolme päivää kestävät poissaolot anotaan rehtorilta.