Oppilaan poissaolo

Oppilaan poissaolo tulee anoa Wilmassa kohdassa Hakemukset ja päätökset. Toiminto on ainoastaan Wilman selainversiossa, mobiiliversiossa pidempää poissaoloa ei voi hakea. Puhelimella selainversioon pääsee puhelimen internet -selaimen kautta.

1-3 päivän poissaolo anotaan luokanopettajalta. Yli kolme päivää kestävät poissaolot anotaan rehtorilta.