Avustukset kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimintaan

Ajankohtaista

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet ja hakuohjeet löytyvät tältä sivulta. Tuusulan kunta uudisti avustusperiaatteet vuonna 2023.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuksien periaatteet ja hakuohjeet on päätetty kokouksessa 21.11.2023: 

Tuusulan kunnan jakamien avustusten uudistaminen | Tuusula (cloudnc.fi)

Vuonna 2024 kulttuuri- ja taideavustuksia jaetaan 125 000 euroa, josta 7000–10 000€ osoitetaan Jokelan 150-vuotisjuhlavuoteen liittyviin tuotantoihin. 

Vuonna 2024 nuorisoyhdistyksille jaetaan toiminta-avustuksia 15 000 €, urheiluseuroille 50 000 €. Erityisliikuntaa järjestävät yhdistykset hakevat Hyte-lautakunnan avustusta. Uutena avustusmuotona on harrastusmaksutuki, jota haetaan erillisella hakemuksella. Harrastusmaksutukea myönnetään vuosittain 20 000€.

Lisätietoja:

Kulttuuripalveluiden avustukset
Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen, 040 314 3456

Vapaa-aikapalveluiden avustukset
Vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva, 040 314 2220

Hakupäivät:

 • Avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan: Vuosittain 4.–31.1.
 • Avustukset nuorisotoiminnan ja liikunnan tukemiseen: Vuosittain 4.–31.1.
 • Harrastusmaksutuki: Vuosittain 4.–31.1.
 • Kulttuurin ja urheilun kummituki: Jatkuva haku vuonna 2024

Tuusulan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on edistää kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Kolmannen sektorin järjestämää, paikallista kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatyötä tekevät yhdistykset ja yhteisöt sekä yksittäiset toimijat voivat hakea kunnalta avustuksia alla olevien ohjeiden mukaisesti. Avustettavan toiminnan tulee tukea nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimintaa säätelevien lakien sisältöjä ja henkeä. Avustettavan toiminnan tulee sopia Tuusulan kunnan strategiaan. 

Hae avustuksia: asiointi.tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan yhteiset avustukset:

Avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan

Hakuaika: 4.–31.1.
Hakutapa: Sähköinen haku (vahva tunnistautuminen) 
Päätöksentekijä: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Ketkä voivat hakea: Yksityiset henkilöt, ryhmät ja yhdistykset

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta määrittelee kunnan tehtäväksi toiminnan, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saavutettavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Kunnan on luotava edellytyksiä myös ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle. Kunnan tulee edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja paikallista elinvoimaa. Kulttuuriavustusten tavoitteena on yhteisöllisyyden, osallisuuden sekä paikallisen tapahtumatarjonnan lisääminen. Päämääränä on luoda toiminnallisia edellytyksiä kotiseutu- ja kulttuuritoiminnalle, taiteenharjoittamiselle ja -harrastamiselle sekä laajentaa ja monipuolistaa paikallista kulttuuritarjontaa.

Kulttuuri- ja taidetoimintaan tarkoitettu tuki on harkinnanvaraista ja kohdistuu pääsääntöisesti Tuusulan kunnan alueella toimiville kulttuuri- ja kotiseututoimintaa sekä taiteellista työtä ammatikseen tekeville tai harrastaville yksityisille henkilöille, ryhmille ja yhdistyksille. Tuki ei ole tarkoitettu opiskelun rahoittamiseen, koulujen ja oppilaitosten opetusprojektien rahoittamiseen eikä sosiaaliseen toimintaan. Tukea ei myönnetä tilaisuuksiin, jotka ovat suljettuja tai vain jäsenistölle järjestettyjä eikä sellaiseen toimintaan, jota tuetaan kunnan muilla avustuksilla. 

Avustuspäätöksiä arvioitaessa suositaan hankkeita, toimintaa tai tapahtumia, joilla on

 • vaikutuksia yhteisöllisyyteen, osallisuuteen, saavutettavuuteen ja hyvinvointiin.
 • vaikutuksia kunnan kulttuuri- ja taidetoiminnan monipuolisuuteen.
 • yhteistyötä kulttuuri- ja taidetoimijoiden välillä.
 • omarahoitusta ja realistinen toimintasuunnitelma.

Tukimuodot 

 • Tuotantotuki ammattitaiteilijoille ja ammattilaisryhmille
 • Tuotantotuki taiteen harrastajille
 • Tuotantotuki taide- ja kulttuuriyhdistyksille
 • Työskentelyapuraha ammattitaiteilijoille

Hakuehdot

 • Tuotantotuilla tuetaan esityksen, näyttelyn, tapahtuman tai julkaisun tuottamista, sekä niihin liittyvää markkinointia ja viestintää sekä ohjaustoimintaa ja palkkoja (esimerkiksi kuoronjohtajan palkkakulut).
 • Työskentelyapuraha on tarkoitettu tuusulalaisten ammattitaiteilijoiden työskentelyedellytysten turvaamiseen ja parantamiseen sekä jatkokoulutukseen. Sama henkilö ei voi saada työskentelyapurahaa kahtena peräkkäisenä vuonna ilman erityisiä perusteita.
 • Hakemuksessa tulee selvittää avustuksen käyttötarkoitus ja työsuunnitelma sekä kuvattava toiminnan tavoitteet lyhyesti. Kustannusarvion on oltava jäsennelty ja siitä on selvittävä omarahoitusosuus.
 • Ammattitaiteilijoiden ja ammattilaisryhmien tulee liittää hakemukseensa ansioluettelo.
 • Yhdistyksen tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä tai viimeistään 31.5. seuraavat toimintaa koskevat, viimeisimmät asiakirjat:
  • Edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
  • Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Avustusten hakeminen

Avustuksia haetaan vain sähköisesti vuosittain 4.–31.1.
HUOM! Yhdistykset jättävät hakemuksen muut liitteet (kuluvan vuoden talousarvio ja edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto) viimeistään 31.5.

Avustusten maksaminen, käyttö ja valvonta

 • Avustus kulttuuri- ja taidetoimintaan on käytettävä sinä toimintavuonna, jolloin avustusta haetaan.
 • Avustusten maksaminen tapahtuu kunnassa yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaan.
 • Toteutetusta hankkeesta toimitetaan kirjallinen selvitys, jossa tuotot ja kulut on eritelty tulo- ja menolajeittain. Selvityksen liitteiksi lisätään kuitit. Selvitys toteutuneesta hankkeesta on toimitettava viimeistään 31.12. mennessä. Selvityksen tekeminen ei koske työskentelyapurahan saajaa.
 • Kunnan viranomaisilla on oikeus tarkistaa avustusten saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi.
 • Tuotantotuki tai työskentelyapuraha voidaan vaatia maksettavaksi takaisin, jos avustusperiaatteita ei ole noudatettu.
 • Avustuksen käyttötarkoituksen muutosta on haettava kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta kirjallisesti myöntövuonna.
 • Katso myös kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuksia koskevat yhteiset ohjeet.

Selvitys avustuksen käytöstä

Avustuksien käytöstä tehdään selvitys 31.12. mennessä sähköisesti (linkki julkaistaan tällä sivulla).

Tiedustelut: Tuusulan kulttuuripalvelut p. 040 314 3436, 040 314 3456


 

Toiminta-avustukset (liikunta- ja nuorisotyö) 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tukee rekisteröityjen, nuoriso- ja liikuntatyötä järjestävien yhdistysten sekä muiden rekisteröityjen yhteisöjen järjestämää nuoriso- ja liikuntatoimintaa myöntämällä vuosittain toiminta-avustusta jakoperusteiden mukaisesti. Avustusta voi hakea myös yhdistys tai yhteisö, jonka toiminnan luonne perustuu ylikunnallisuuteen ja joiden ylikunnallinen yhteistyö on perusteltua. Tällöin avustus koskee vain tuusulalaisia harrastajia.  

Toiminta-avustukseen vaikuttavilla kriteereillä pyritään tasapainottamaan laaja-alaisesti harrastemuotojen yhdenvertaisuutta. 

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. 

Myöntökriteerit:

Nuorisotoiminta 

 • Tapahtuneen toiminnan mukaan (tulevasta kehityksestä pyydetään arvio) 

Alle 20-vuotiaiden toiminta edellisenä toimintavuonna: 

 • Kokoontuvien ryhmien määrä toimintakaudella   
  • Ilmoitetaan säännöllisesti kokoontuvien ja ohjattujen ryhmien lukumäärä koko toimintavuonna 
 • Kokoontumiskertojen määrä toimintakaudella  
  • Ilmoitetaan säännöllisen ja ohjatun toiminnan osalta koko vuoden kokoontumiskertojen yhteislukumäärä  
 • Toiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten määrä 
  • Ilmoitetaan yhdistyksen toiminnassa olevien lasten ja nuorten kokonaismäärä (yksilöt) 
 • Tapahtumien ja tilaisuuksien määrä 
  • Ilmoitetaan yhdistyksen järjestämien erillisten tapahtumien ja tilaisuuksien lukumäärä 

Arvio toiminnan kehityksestä tulevana vuonna 

 • Toiminta yhdistyksessä 1) lisääntyy 2) vähenee 3) pysyy ennallaan tulevana toimintavuonna 
  • Mikäli valitaan 1 tai 2, kirjoitetaan lyhyesti muutokset

Liikuntatoiminta 

 • Tapahtuneen toiminnan mukaan (tulevasta kehityksestä pyydetään arvio) 

Alle 20-vuotiaiden toiminta edellisenä toimintavuonna: 

 • Kokoontuvien ryhmien määrä toimintakaudella   
  • Ilmoitetaan säännöllisesti kokoontuvien ja ohjattujen ryhmien lukumäärä koko toimintavuonna 
 • Kokoontumiskertojen määrä toimintakaudella  
  • Ilmoitetaan säännöllisen ja ohjatun toiminnan osalta koko vuoden kokoontumiskertojen yhteislukumäärä  
  • Esimerkki: Yhdistyksessä on 3 ryhmää, jotka kokoontuvat kerran viikossa, 40 toimintaviikon ajan. Kokoontumiskertojen määrä on 3x40=120 kokoontumiskertaa 
 • Yhdistyksen ilman ulkopuolista tukea palkkaaman henkilökunnan kokonaiskulut 
  • Ilmoitetaan koko vuoden henkilöstömenojen kokonaiskulut   
 • Yhdistyksen toiminnassaan käyttämien tilojen vuokrakustannukset/vuosi  
  • Ilmoitetaan kaikkien yhdistyksen käytössä olevien tilojen kustannukset (myös Tuusulan ulkopuolisten tilojen, mikäli käyttö kohdentuu tuusulalaisiin lapsiin ja nuoriin) 

Yli 20-vuotiaiden toiminta edellisenä toimintavuonna: 

 • Kokoontuvien ryhmien määrä toimintakaudella  
  • Ilmoitetaan säännöllisesti kokoontuvien ja ohjattujen ryhmien lukumäärä koko toimintavuonna 

Arvio toiminnan kehityksestä tulevana vuonna 

 • Toiminta yhdistyksessä 1) lisääntyy 2) vähenee 3) pysyy ennallaan tulevana toimintavuonna 
  • Mikäli valitaan 1 tai 2, kirjoitetaan lyhyesti muutokset 

Harrastusmaksutuki yhdistyksille 

Harrastustoiminnan järjestämisessä mukana olevien tahojen tulee eri toimenpiteillä varmistaa, että maksut eivät muodostu osallistumisen esteeksi. Tämä pitää ratkaista yhteistyössä. Vastuu on jokaisella toimijalla, ei vain kunnilla, eikä vain seuroilla. Vaan kaikilla.  

Valtakunnallisena tavoitteena tulee olla, että lapsena voi harrastaa monipuolisesti ja edullisesti ja nuorille tulisi varmistaa monipuolisia harrastelumahdollisuuksia itselle rakkaiden harrastusten parissa. Mahdollisimman monelle ja mahdollisimman kauan. 

Yleinen taloustilanne kohdistuu yhdistyksiin, kustannusten nousu vaikuttaa välillisesti moneen seuratoiminnan kiinteisiin kustannuksiin, jotka eivät ole aiheutuneet suoraan järjestetystä toiminnasta. Esimerkiksi harrastusmuotojen väliset tilakustannukset vaihtelevat paljon. 

Tuusulan kunta tukee yhdistyksiä ja muita harrastetoiminnan järjestäjiä avustuksella, jonka tarkoituksena on tuusulalaisten lasten ja nuorten harrastusmaksujen pienentäminen taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten syiden perusteella. Avustus edellyttää hakijayhdistykseltä vastavuoroisuutta. Myönnetty avustus ei saa toimia lisärahoituksena kustannuksia lisäävään toimintaan, sen sijaan yhdistys voi toteuttaa toiminnassaan kustannuksia pienentäviä toimenpiteitä.   

Harrastamisen kokonaiskustannukset muodostuvat monenlaisista kustannuksista. Kustannukset voivat vaihdella toiminnasta riippuen hyvin paljon. Yhdistystoiminnassa ja harrastuksissa on pakollisia ja kiinteitä maksuja, ohjaus- ja esimerkiksi kilpailutoiminnan kustannuksia sekä varuste- ja välinekuluja. Kaikkiin kustannuksiin ei ole mahdollista yhdistyksien vaikuttaa, tehtävää on kaikille. 

Harrastamisen kustannuksia voivat synnyttää myös mm. matkakustannukset, virkistystoimintaan liittyvät kustannukset sekä monet muut kustannukset. Kustannuksien alentaminen on kaikkien toiminnassa mukana olevien tahojen yhteinen tehtävä.  

Myöntökriteerit:

 • Hakija esittää suunnitelman laajuuden, vaikutukset ja perustelut sille, miten ja kuinka monelle se kohdentaa harrastusmaksutuen 
  • Esimerkki: toiminnassa mukana oleva lapsi maksaa yhdistykselle / opetuksen järjestäjälle kuukausimaksua X €. Kuukausimaksu(t) poistetaan / puolitetaan X kk ajaksi 
 • Hakija esittää suunnitelman, kuinka se pystyy osallistumaan harrastusmaksujen ja kulujen pienentämiseen ja minkälaisia säästöjä tavoitellaan 
  • Esimerkki: toimintasuunnitelmasta karsitaan / vähennetään toissijaisia ja kustannuksia lisääviä kulueriä ja toimenpiteitä. Tällaisia voivat olla kilpailu- ja toissijaiset harjoitusmatkat- ja leirit, välinehankinnat, tilakustannukset, ei välttämättömät ulkomaan matkat tms.  

Usein kysyttyjä kysymyksiä toiminta-avustuksesta: 

Kysymys: Milloin seura on ylikunnallinen?
Vastaus: Kun seura hakee toiminta-avustusta Tuusulan lisäksi myös muualta. Lomakkeessa kysytään jäsenmäärä toisella paikkakunnalla ja tuusulalaisuusaste lasketaan jäsenmäärien keskinäisen suhteen mukaisesti.

Kysymys: Lasketaanko lyhyt ja osallistujille maksullinen kurssitoiminta kokoontumiskertojen määrään?
Vastaus: Ei lasketa. Vain toimintakaudella tapahtuva säännöllinen ja pidempiaikaisen toiminnan kokoontumiskerrat sisällytetään hakemukseen.


Tuusulan kulttuurin ja urheilun kummituki 

 • Hakija opiskelee, harrastaa tai valmentautuu tavoitteellisesti omalla alallaan  
 • Hakija sitoutuu osallistumaan kunnan osoittamiin tapahtumiin ja edistämään Tuusulan kunnan näkyvyyttä strategian mukaisesti sopimuksen laajuus huomioiden 
 • Hakija liittää vapaamuotoiseen hakemukseen kuvauksen urastaan ja tavoitteistaan, omasta toiminnasta syntyvistä kustannuksista sekä omalla alallaan menestymistä kuvaavan lausunnon, jonka on kirjoittanut oppilaitos, taustaorganisaatio, lajiliitto tms.   
 • Jatkuva haku vuonna 2024

NUORET 

 1. Hakija on 13-20-vuotias, kansallisesti ansioitunut tai menestynyt tuusulalainen  
  • Sopimuksen arvo on n. 500-2000€ / vuosi 

AIKUISET 

 1. Hakija on yli 21-vuotias, kansainvälisesti ansioitunut tai menestynyt tuusulalainen tai Tuusulaa tunnetuksi tekevä 
  • Sopimuksen arvo on n. 1000-10 000€ / vuosi 

Tuusulan kunta tekee henkilöiden tai ryhmien kanssa kirjallisen sopimuksen. Sopimus tehdään 1-2 vuodeksi kerrallaan.  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuksia koskevat yhteiset ohjeet

 • Avustuksia haetaan vain sähköisesti 4.–31.1. 
 • Tuotantotuilla tuetaan esityksen, näyttelyn, tapahtuman tai julkaisun tuottamista, sekä niihin liittyvää markkinointia ja viestintää sekä ohjaustoimintaa (esimerkiksi kuoronjohtajan palkkakulut). 
 • Työskentelyapuraha on tarkoitettu tuusulalaisten ammattitaiteilijoiden työskentelyedellytysten turvaamiseen ja parantamiseen sekä jatkokoulutukseen. Sama henkilö ei voi saada työskentelyapurahaa kahtena peräkkäisenä vuonna ilman erityisiä perusteita. 
 • Hakemuksessa tulee kuvata avustuksen käyttötarkoitus ja toiminnan tavoitteet lyhyesti. Talousarvion on oltava jäsennelty ja siitä on selvittävä omarahoitusosuus. Laajempi toimintasuunnitelma ja talousarvio lisätään hakemuksen liitteiksi.  
 • Ammattitaiteilijoiden ja ammattilaisryhmien tulee liittää hakemukseensa ansioluettelo. 
 • Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää avustuksien jakoperusteista ja niihin vuosittain varattujen määrärahojen jakautumisesta.
 • Avustus maksetaan hakijatahon ilmoittamalle pankkitilille, kun päätös on lainvoimainen.
 • Avustus voidaan periä takaisin, jos sitä ei ole käytetty siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty.
 • Avustuksen käyttötarkoituksen muutosta on haettava kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta kirjallisesti.
 • Toteutetusta hankkeesta toimitetaan kirjallinen selvitys, jossa tuotot ja kulut on eritelty. Selvityksen liitteiksi lisätään kuitit. Selvitys on toimitettava viimeistään 31.12. mennessä. Selvityksen tekeminen ei koske työskentelyapurahan saajaa.
 • Kunnan viranomaisilla on oikeus tarkistaa avustusten saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat.
 • Palvelualueen päällikkö voi tarvittaessa tehdä jakoperusteisiin teknisluonteisia korjauksia.
 • Avustuksista raportoidaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle osavuosikatsauksen yhteydessä. 
 • Avustuksien haun yhteydessä kerättävää tietoa käytetään hakemusten käsittelyyn, yhteydenpitoon, yhdistysrekisterin ylläpitoon ja lakisääteiseen tilastointiin.
 • Avustus kulttuuri- ja taidetoimintaan on käytettävä sinä toimintavuonna, jolloin avustusta haetaan. 

Yhdistyksen tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä tai viimeistään 31.5. seuraavat toimintaa koskevat, viimeisimmät asiakirjat: 

 • Toimintasuunnitelma ja talousarvio 
 • Viimeisin toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 

Tietosuoja 

 • Hakija tiedostaa, että hakemus ja sen liitteet ovat julkisia asiakirjoja (Laki 1050/2018). 
 • Avustuksien haun yhteydessä kerättävää tietoa käytetään hakemusten käsittelyyn, yhteydenpitoon, yhdistysrekisterin ylläpitoon ja lakisääteiseen tilastointiin. 
 • Avustushakemusrekisterin tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla tuusula.fi/tietosuojaseloste. 

Lisätietoja:

Kulttuuripalveluiden avustukset
Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen, 040 314 3456

Vapaa-aikapalveluiden avustukset
Vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva, 040 314 2220