Hoitajan palkkaaminen kotiin

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä antavat perheille mahdollisuuden palkata hoitajan kotiin yksin tai yhdessä toisen perheen kanssa. Lapsiryhmän koko voi olla enintään neljä (4) alle kouluikäistä lasta ja yksi osapäiväinen esiopetuksessa käyvä lapsi.

Mistä löydät hoitajan?

 • työvoimatoimistosta
 • omalla hakuilmoituksella
 • internetistä

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä maksetaan hoitajalle. Tämän vuoksi hoitajan tulee toimittaa verokortti Kelaan.

 • perhe maksaa hoitajan palkan ja tuen välisen erotuksen sekä työnantajakulut koko palkkasummasta
 • yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä ovat lapsikohtaisia eli kokonaistukimäärään vaikuttaa lasten lukumäärä

Perheen velvoitteet työnantajana

Työnantajamaksuista saa tietoa verotoimistoista ja muilta tahoilta, jotka hoitavat työnantajamaksuja. 

 • Ennakonpidätyksen maksaminen lääninverovirastolle hoitajan toimittaman verokortin mukaisesti, lisätietoja verohallinnon sivuilta kohdista vero-ohjeet ja julkaisuja (kotitalous työnantajana).
 • Sosiaaliturvamaksu suoritetaan saman aikataulun mukaisesti ja samalla lomakkeella kuin ennakonpidätyskin, mutta koko palkasta.
 • Eläkevakuutus
  Työnantajan on otettava hoitajalle lakisääteinen TyEl -lainsäädännön (v. 2007 alk) mukainen eläkevakuutus. Maksu muodostuu työnantajan ja työntekijän maksuosuuksista. Työnantaja vähentää työntekijän palkasta työntekijän osuuden eläkevakuutuksen maksusta jokaisen palkanmaksun yhteydessä ja tilittää sen ja työnantajan osuuden eläkekassalle. Lisätietoa www.ilmarinen.fi.
 • Tapaturmavakuutus 
  Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä tapaturman varalta. Lakisääteinen tapaturmavakuutus otetaan tapaturmavakuutusyhtiöstä. Vakuutusmaksu vaihtelee työn vaarallisuuden mukaan.
 • Työttömyysvakuutusmaksu
   Työttömyysvakuutusmaksu koskee niitä työnantajia, joiden on vakuutettava työntekijät tapaturmavakuutuslain mukaan. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,7 % ja palkansaajan 0,34 % palkasta (työnantaja pidättää palkasta).

 

Päivitetty 18.9.2019