Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Poikkeamismenettely

Poikkeaminen on tarpeen, mikäli rakentaminen tai muu toimenpide poikkeaa maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista tai mikäli kyseessä on suunnittelutarve ranta-alueella. Poikkeamista voi joutua hakemaan myös kunnan rakennusjärjestyksen määräyksistä. Poikkeamismenettelyä ei kuitenkaan tarvita, jos kyseessä on vähäinen poikkeaminen tai tilapäinen rakennus.

Suunnittelutarveratkaisu

Kaikki asemakaavoittamattomat alueet ovat Tuusulassa ns. suunnittelutarvealuetta. Mikäli suunnittelutarvealueelle halutaan esimerkiksi rakentaa uusi tai korvaava asuinrakennus, muuttaa olevan rakennuksen käyttötarkoitusta tai laajentaa vähäistä enemmän olemassa olevaa asuinrakennusta, täytyy Tuusulan kaavoitukselta hakea suunnittelutarveratkaisua. Myönteinen suunnittelutarveratkaisu on edellytyksenä rakennusluvan myöntämiselle. Suunnittelutarveratkaisu on voimassa korkeintaan 2 vuotta.

Hinnastossa myönteinen poikkeamispäätös asemakaavasta tai suunnittelutarveratkaisupäätös (sisältää mahdollisen poikkeamisen) hinta on 650 € ja kielteinen päätös on 450 €. Hintaa voidaan alentaa tai korottaa, mikäli ylläoleva lupapäätöksen maksu on yksittäistapauksessa olennaisesti suurempi tai pienempi, kuin mitä ovat asian käsittelystä kunnalle aiheutuvat kulut. Alennus tai korotus voi olla enintään 25 %.

Palveluhinnasto 2023

Luvan hakeminen 

Haet poikkeamista ja/tai suunnittelutarveratkaisua Lupapiste.fi -palvelussa.

Kyselyt ja neuvonnat pyydämme jättämään myös Lupapiste.fi -palvelussa

Huomaathan että lupapäätöksiä ei tehdä heinäkuussa.

 

Yhteyshenkilöt

  • Asiakaspalvelu ja karttatilaukset: Tekninen palvelupiste
  • Hakemusten käsittelyvaiheet ja tiedot lupapäätöksistä: Tekninen palvelupiste
  • Suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamispäätösten valmistelija haja-asutusalueella: Tiia Niemelä 
  • Poikkeamispäätösten valmistelija asemakaava-alueilla: Teija Hallenberg
  • Poikkeamispäätösten valmistelija Rykmentinpuiston alueella: Jouni Määttä
  • Asemakaava-alueilla poikkeamispäätösten tekijä: kaavoituspäällikkö Anne Olkkola
  • Suunnitelutarveratkaisujen ja suunnittelutarvealueella poikkeamispäätösten tekijä: yleiskaavasuunnittelija Henna Lindström.

Ratkaisua voi hakea myös tällä lomakkeella, mikäli lupapisteen käyttö ei lainkaan onnistu. Hakemus liiteasiakirjoineen jätetään mieluiten henkilökohtaisesti kaavoituksen asiakaspalvelupisteeseen.
 

---

11.5.2022 lähtien kaavoituspäällikön tekemät poikkeamislupapäätökset ja yleiskaavasuunnittelijan tekemät suunnittelutarveratkaisupäätökset julkaistaan Lupapisteen julkipano -palvelussa https://julkipano.lupapiste.fi/tuusula. Lisätietoja päätöksistä antaa tekninen palvelupiste rakennusvalvonta(at)tuusula.fi. Merkitse sähköpostiviestiin lupatunnus.