Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Huom! Lupapäätöksiä ei tehdä heinäkuussa. 

Poikkeamismenettely

Poikkeaminen on tarpeen, mikäli rakentaminen tai muu toimenpide poikkeaa maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista tai mikäli kyseessä on suunnittelutarve ranta-alueella. Poikkeamista voi joutua hakemaan myös kunnan rakennusjärjestyksen määräyksistä. Poikkeamismenettelyä ei kuitenkaan tarvita, jos kyseessä on vähäinen poikkeaminen tai tilapäinen rakennus.

Suunnittelutarveratkaisu

Kaikki asemakaavoittamattomat alueet ovat Tuusulassa ns. suunnittelutarvealuetta. Mikäli suunnittelutarvealueelle halutaan esimerkiksi rakentaa uusi tai korvaava asuinrakennus, muuttaa olevan rakennuksen käyttötarkoitusta tai laajentaa vähäistä enemmän olemassa olevaa asuinrakennusta, täytyy Tuusulan kaavoitukselta hakea suunnittelutarveratkaisua. Myönteinen suunnittelutarveratkaisu on edellytyksenä rakennusluvan myöntämiselle. Suunnittelutarveratkaisu on voimassa korkeintaan 2 vuotta.

Päätöksen hinta on sama, 450 €, vaikka kyseessä olisi sekä poikkeaminen että suunnittelutarveratkaisu.

>>Hakemukseen tarvittavien liitteiden ja naapurinkuulemisen hinnat löytyvät täältä...

Luvan hakeminen

Haet poikkeamista ja/tai suunnittelutarveratkaisua Lupapiste.fi -palvelussa.

Kyselyt ja neuvonnat pyydämme jättämään myös Lupapiste.fi -palvelussa

Yhteyshenkilöt

  • Asiakaspalvelu ja karttatilaukset: Piia Antosalo ja Gun Söder
  • Hakemusten käsittelyvaiheet ja tiedot lupapäätöksistä: Kristiina Rokala
  • Suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamispäätösten valmistelija haja-asutusalueella: Hannu Saarikko (Katja Gräsbeckin sijainen)
  • Poikkeamispäätösten valmistelija asemakaava-alueilla: Teija Hallenberg
  • Poikkeamispäätösten valmistelija Rykmentinpuiston alueella: Jouni Määttä
  • Työpaikka-alueiden poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut: Lauri Kopposela
  • Asemakaava-alueilla poikkeamispäätösten tekijä: kaavoituspäällikkö Anne Olkkola
  • Suunnitelutarveratkaisujen ja suunnittelutarvealueella poikkeamispäätösten tekijä: yleiskaavasuunnittelija Henna Lindström.

Ratkaisua voi hakea myös tällä lomakkeella, mikäli lupapisteen käyttö ei lainkaan onnistu. Hakemus liiteasiakirjoineen jätetään mieluiten henkilökohtaisesti kaavoituksen asiakaspalvelupisteeseen.