Viestintä

Tuusulan kunta viestii aktiivisesti ajankohtaisista asioista, päätöksistä ja tapahtumista

Tuusulan kunnan viestinnän tehtävä on

  • pitää huolta siitä, että asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan
  • informoida kohde- ja yhteistyöryhmiä tärkeistä ja ajankohtaisista asioista
  • luoda ja pitää yllä avoimutta, vuoropuhelua ja vuorovaikutusta Tuusulan kunnassa ja kannustaa asukkaita omien elinolojensa kehittämiseen
  • profiloida Tuusulan kuntaa pitkäjännitteisesti ja johdonmukaisesti
  • tukea kunnan strategiassa vahvistettujen päämäärien saavuttamista
  • edistää henkilöstön viestintää, motivoitumista ja sitoutumista.

Viestinnän tehtävät on määritelty viestintäohjeissa.

Mediapalvelu

Tuusulan kunnan viestinnästä vastaa viestintäpäällikkö. Viestintäpäällikkö toimii myös Tuusulan www-sivujen vastaavana toimittajana.

Tiedotusvälineitä palvelevat myös pormestari ja toimialuejohtajat.

Kunnan brändi ja visuaalinen ilme

Tuusulan kunnan brändi ja visuaalinen ilme on uudistettu. Valtuusto hyväksyi kunnan uuden brändin ja siihen sisältyvän visuaalisen ilmeen kokouksessaan 12.11.2018. Brändikäsikirja ja kunnan uusi logo löytyvät sivun vasemmasta valikosta. Lisätietoja viestintäpäälliköltä.