Viestintä

Tuusulan kunta viestii aktiivisesti ajankohtaisista asioista, päätöksistä ja tapahtumista

Tuusulan kunnan viestinnän tehtävänä on

  • turvata kuntalaisten osallistumismahdollisuudet
  • olla johdon työväline ja edesauttaa strategian toteutumista
  • varmistaa osaltaan hyvän kuntakuvan rakentamista
  • varmistaa edellytykset hyvälle sisäiselle tiedonkululle.

Viestinnän tehtävät on määritelty viestintäohjeessa (ks. alla).

Mediapalvelu

Tuusulan kunnan viestinnästä vastaa viestintäpäällikkö Paula Miettinen. Viestintäpäällikkö toimii myös Tuusulan www-sivujen vastaavana toimittajana. Viestinnässä työskentelevät myös viestinnän asiantuntijat Timo Nurmi ja Pia Visti-Korhonen.

Tutustu aineistoon:

Tiedotusvälineitä palvelevat myös pormestari ja toimialuejohtajat.

Viestinnän ohjeistus

Tuusulan kunnan viestintää ohjaa viestintäohje (hyväksytty kunnanhallituksessa 14.4.2020). Ohje lähtee paitsi lainsäädännöstä, niin kunnan strategiasta ja sitä täydentävät brändikäsikirja, sosiaalisen median ohje ja sosiaalisen median huoneentaulu, kriisiviestintäohje ja häiriötilanteen huoneentaulu. Sisäisen viestinnän kannalta olennaisia täydentäviä ohjeita tarjoaa myös digitaalisten työvälineiden pelikirja.

Ohjeita:

Kunnan brändi ja visuaalinen ilme

Tuusulan kunnan brändi ja visuaalinen ilme on uudistettu. Valtuusto hyväksyi kunnan uuden brändin ja siihen sisältyvän visuaalisen ilmeen kokouksessaan 12.11.2018. Brändikäsikirja on ladattavissa verkkosivustolta ja logomateriaali kuvapankista. Lisätietoja viestintäpäälliköltä tai viestinnän asiantuntijoilta