• Tartu toimeen!

Mahdollisuus mielipiteiden kertomiseen ja erilaisiin työpajoihin tarjoavat hyviä väyliä osallisuuteen.

Me Tuusulassa kannustamme tämän lisäksi kuntalaisia tarttumaan toimeen joko vapaaehtoisina tai toteuttamaan yhteistyössä kunnan kanssa asukaslähtöisiä projekteja! Osallisuussivuston tähän osioon on valittu muutamia esimerkkejä kunnan tarjoamista vapaaehtoistyömahdollisuuksista sekä kuntalaisten yhteistyössä kunnan kanssa toteuttamista projekteista.

Tervetuloa tarttumaan toimeen vapaaehtoisena tai vaikkapa yhteistyössä Tuusulan kunnan kehittämisverkostojen kanssa!