Tartu toimeen! Tehdään yhdessä

Tuusulassa kannustamme asukkaita tarttumaan toimeen joko vapaaehtoisina tai toteuttamaan yhteistyössä kunnan kanssa asukaslähtöisiä projekteja! Toimeen tarttuminen voi vapaaehtoistyön lisäksi olla yhdessä muiden kuntalaisten ja yhdistysten kanssa toteutettavaa toimintaa, jossa kunnalla ei tarvitse olla edes epävirallista roolia. Hyviä esimerkkejä jo kansainvälisiksi levinneistä yhteisöllisistä tapahtumista ovat Siivouspäivä sekä Ravintolapäivä.

Osallistumisen tapoja on monia

Mahdollisuus aloitteisiin, mielipiteiden kertomiseen ja erilaisiin työpajoihin tarjoavat hyviä väyliä osallisuuteen. Näiden lisäksi tälle osallisuussivustolle on valittu muutamia esimerkkejä kunnan tarjoamista vapaaehtoistyömahdollisuuksista sekä kuntalaisten yhteistyössä kunnan kanssa toteuttamista projekteista.

Tervetuloa tarttumaan toimeen vapaaehtoisena tai vaikkapa yhteistyössä Tuusulan kunnan kehittämisverkostojen kanssa!