• Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus

Koulun oppilaanohjaustyötä tekee koko koulu yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja koulun
ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Ohjauksella edistetään oikeudenmukaisuutta,
yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja oppilaiden osallisuutta. Toiminnassa huomioidaan oppilaiden
yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet. Ohjaus voi olla henkilökohtaista, luokkamuotoista tai
pienryhmäohjausta.


Oppilaat saavat ohjausta koko koulutaipaleensa ajan. Tuusulassa oppilaanohjaus sisältyy
alakoulussa muihin oppiaineisiin ja yläkoulussa siihen on oma oppiaineensa.


Oppilaanohjaus on:

  • oppimisen ohjausta
  • kasvun ohjaamista
  • ammatinvalinta- ja uraohjausta
  • jatkuvaa itsearviointia
 
 
Oppilaanohjaukseen liittyvien työelämään tutustumisjaksojen tavoitteena on, että
oppilas oppii työelämän pelisääntöjä, työelämässä tarvittavia sosiaalisia taitoja ja saa
käsityksen itsestään työntekijänä. Kokemus auttaa oppilasta pohtimaan, millainen
koulutus ja ammatti häntä kiinnostavat ja hänelle sopivat.
 
 
Jokelan yläasteen jatko-opintoilta 27.11.2023 materiaalia
 
 
 

 

TET-aikataulut lukuvuonna 2023-24

 

9.- luokat

Kahden viikon mittainen TET-harjoittelu:

1. ryhmä viikot 44 ja 45

2. ryhmä viikot 46 ja 47

 

8.- luokat

Yhden viikon mittainen TET-harjoittelu:

1. ryhmä viikko 11

2. ryhmä viikko 12

 

Ryhmäjaot sovitaan oppilaiden kanssa

Tietoa TET korvauksista Tuusulassa

 

TET-lomakkeet:

Täytettävä TET-sopimus ja saatekirje työnantajalle

TET-korvaushakemus 2023-24

TET-todistus