Yhteisten palvelujen toimialue

Yhteisten palveluiden toimialue koostuu viidestä palvelualueesta:

  • Yhteiset palvelut
  • Henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö
  • Hallinto- ja asiakaspalvelut
  • Kehittäminen ja tietohallinto
  • Talouspalvelut

Yhteisten palvelujen toimialuetta johtaa kunnanhallituksen nimeämänä viranhaltijana talousjohtaja Markku Vehmas.