Yhteisten palvelujen toimialue

Yhteisten palveluiden toimialue koostuu viidestä palvelualueesta:

  • yhteiset palvelut
  • henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö
  • hallinto- ja asiakaspalvelut
  • Kkehittäminen ja tietohallinto
  • talouspalvelut.

Yhteisten palvelujen toimialuetta johtaa kunnanhallituksen nimeämänä viranhaltijana talousjohtaja Markku Vehmas.