Pormestari Arto Lindberg

Pormestari Arto Lindberg

Tuusulan kunnan pormestarina toimii Arto Lindberg.

Pormestari on päätoiminen luottamushenkilö, joka johtaa kunnan hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa. Pormestari toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana ja vastaa kunnan poliittisesta johtamisesta yhdessä kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja kahden apulaispormestarin kanssa. Apulaispormestarit toimivat kunnanhallituksen varapuheenjohtajina.

Kunnanvaltuuston puheenjohtajana toimii Kati Lepojärvi (TuPu) ja apulaispormestareina Jussi Salonen (TuPu) ja Mika Mäki-Kuhna (kok). Apulaispormestarit toimivat kunnan keskeisten lautakuntien puheenjohtajina, Salonen kasvatus- ja sivistyslautakunnan ja Mäki-Kuhna kuntakehityslautakunnan.

Pormestarin ja muiden keskeisten luottamushenkilöiden tehtävät on määritelty kunnan hallintosäännössä. Uusin hallintosääntö astui voimaan 1.1.2019.

Pormestarin valinta ja toimikausi

Valtuusto valitsee pormestarin valtuutettujen keskuudesta toimikaudekseen. Kesäkuun alusta 2017 toimikautensa aloittanut valtuusto teki pormestarivalinnan 1.6.2017 pitämässään kokouksessa.

Johtamisjärjestelmän uudistaminen

Pormestarimalliin siirtyminen on osa laajempaa poliittisen johtamisjärjestelmän uudistusta Tuusulassa. Tuusulan lautakuntarakenne muuttui uudistuksen seurauksena 1.6.2017. Lautakuntiin tuli muutoksia myös sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vastattavaksi 1.1.2019 alkaen.

Kunnassa toimii nyt kuntakehityslautakunta, tekninen lautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta. Kunta on mukana seudullisessa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa ja kunnanhallituksen alaisena kunnallisena liikelaitoksena toimii Tuusulan vesihuoltoliikelaitos, jonka johtokuntaan valtuusto valitsee jäsenet.

Kunnassa käynnistyivät kesäkuun 2017 alusta alueelliset kehittämisverkostot, joilla parannetaan asukkaiden osallistumismahdollisuuksia kunnan asioiden suunnitteluun ja toteutukseen. 

Tuusulaan valittiin 19.6.2017 kansliapäällikkö, joka on kunnan johtava viranhaltija ja johtaa kunnan operatiivista toimintaa. Valtuusto nimesi tehtävään Harri Lipastin.

Pormestarin yhteystiedot

Sähköposti: arto.lindberg@tuusula.fi

Puhelin: 040 314 3101

Facebook

Twitter

Pormestarin blogi

Pormestarin blogissa voit tutustua pormestareihin. (Blogia uudistetaan.)

Valokuva pormestarista

Lataa tästä painokelpoinen kuva pormestarista.

 

Arto 1

Kuva 1

Arto 2

Kuva 2

Luottamushenkilöjohdon valokuvia

Kati Lepojärvi

Valtuuston puheenjohtaja Kati Lepojärvi

 

Apulaispormestari Mika Mäki-Kuhna

Apulaispormestari Mika Mäki-Kuhna

 

Apulaispormestari Jussi Salonen

Apulaispormestari Jussi Salonen