Pormestari Kalle Ikkelä

Pormestari Kalle Ikkelä

Tuusulan kunnan pormestarina toimii Kalle Ikkelä (kok).

Pormestari on päätoiminen luottamushenkilö, joka johtaa kunnan hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa. Pormestari toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana ja vastaa kunnan poliittisesta johtamisesta yhdessä kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja kahden apulaispormestarin kanssa. Apulaispormestarit toimivat kunnanhallituksen varapuheenjohtajina.

Kunnanvaltuuston puheenjohtajana toimii 1.6.2023 alkaen Jari Immonen (ps.) ja apulaispormestareina Anna Yltävä (tupu) ja Arto Lindberg (sd.). Apulaispormestarit toimivat kunnan keskeisten lautakuntien puheenjohtajina, Yltävä kasvatus- ja sivistyslautakunnan ja Lindberg kuntakehityslautakunnan.

Pormestarin ja muiden keskeisten luottamushenkilöiden tehtävät on määritelty kunnan hallintosäännössä. Uusin hallintosääntö astui voimaan 1.1.2019.

Pormestarin valinta ja toimikausi

Valtuusto valitsee pormestarin valtuutettujen keskuudesta toimikaudekseen. Elokuussa 2021 toimikautensa aloittanut valtuusto teki pormestarivalinnan 16.8.2021 pitämässään kokouksessa. Poliittisten ryhmien tekemän sopimuksen mukaan luottamushenkilöpaikkoihin tuli muutoksia valtuustokauden puolivälissä. Tuusulan valtuusto valitsi 29.5.2023 kunnan uusiksi apulaispormestareiksi Anna Yltävän ja Arto Lindbergin. Apulaispormestarit aloittivat 1.6. tehtävänsä kunnan keskeisten lautakuntien johdossa. Pormestarin tehtävässä jatkaa Kalle Ikkelä.

Pormestariohjelma

Kaikki kuntavaaleissa 2021 valtuutettuja saaneet ryhmät ovat allekirjoittaneet Tuusulan pormestariohjelma 2021–2025 valtuustokaudelle 2021–2025. Kunnan strategia perustuu pormestariohjelmaan.

Johtamisjärjestelmän uudistaminen

Pormestarimalliin siirtyminen on osa laajempaa poliittisen johtamisjärjestelmän uudistusta Tuusulassa. Tuusulan lautakuntarakenne muuttui uudistuksen seurauksena 1.6.2017. Lautakuntiin tuli muutoksia myös sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vastattavaksi 1.1.2019 alkaen.

Kunnassa toimii kuntakehityslautakunta, tekninen lautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta. Kunta on mukana seudullisessa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa ja kunnanhallituksen alaisena kunnallisena liikelaitoksena toimii Tuusulan vesihuoltoliikelaitos, jonka johtokuntaan valtuusto valitsee jäsenet.

Kunnassa käynnistyivät kesäkuun 2017 alusta alueelliset kehittämisverkostot, joilla parannetaan asukkaiden osallistumismahdollisuuksia kunnan asioiden suunnitteluun ja toteutukseen. 

Tuusulaan valittiin 19.6.2017 ensimmäinen kansliapäällikkö, joka on kunnan johtava viranhaltija ja johtaa kunnan operatiivista toimintaa. Vs. kansliapäällikkönä toimii tällä hetkellä talousjohtaja Markku Vehmas.

Pormestarin yhteystiedot

Sähköposti: kalle.ikkela@tuusula.fi

Puhelin: 040 314 3001

Apulaispormestareiden yhteystiedot

Apulaispormestari Anna Yltävä

Sähköposti: anna.yltava@tuusula.fi

Puhelin: 040 314 3102

 

Apulaispormestari Arto Lindberg

Sähköposti: arto.lindberg@tuusula.fi

Puhelin: 040 314 3101

 

Tuus2306-7672

Apulaispormestari Anna Yltävä

 

Tuus2306-7579

Apulaispormestari Arto Lindberg