Pormestari Kalle Ikkelä

Pormestari Kalle Ikkelä

Tuusulan kunnan pormestarina toimii Kalle Ikkelä (kok).

Pormestari on päätoiminen luottamushenkilö, joka johtaa kunnan hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa. Pormestari toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana ja vastaa kunnan poliittisesta johtamisesta yhdessä kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja kahden apulaispormestarin kanssa. Apulaispormestarit toimivat kunnanhallituksen varapuheenjohtajina.

Kunnanvaltuuston puheenjohtajana toimii Arto Lindberg (sd.) ja apulaispormestareina Tuija Reinikainen (tupu) ja Jari Immonen (ps.). Apulaispormestarit toimivat kunnan keskeisten lautakuntien puheenjohtajina, Reinikainen kasvatus- ja sivistyslautakunnan ja Immonen kuntakehityslautakunnan.

Pormestarin ja muiden keskeisten luottamushenkilöiden tehtävät on määritelty kunnan hallintosäännössä. Uusin hallintosääntö astui voimaan 1.1.2019.

Pormestarin valinta ja toimikausi

Valtuusto valitsee pormestarin valtuutettujen keskuudesta toimikaudekseen. Elokuussa 2021 toimikautensa aloittanut valtuusto teki pormestarivalinnan 16.8.2021 pitämässään kokouksessa.

Pormestariohjelma

Kaikki kuntavaaleissa 2021 valtuutettuja saaneet ryhmät ovat allekirjoittaneet Tuusulan pormestariohjelma 2021–2025 valtuustokaudelle 2021–2025. Kunnan strategia perustuu pormestariohjelmaan.

Johtamisjärjestelmän uudistaminen

Pormestarimalliin siirtyminen on osa laajempaa poliittisen johtamisjärjestelmän uudistusta Tuusulassa. Tuusulan lautakuntarakenne muuttui uudistuksen seurauksena 1.6.2017. Lautakuntiin tuli muutoksia myös sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vastattavaksi 1.1.2019 alkaen.

Kunnassa toimii kuntakehityslautakunta, tekninen lautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta. Kunta on mukana seudullisessa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa ja kunnanhallituksen alaisena kunnallisena liikelaitoksena toimii Tuusulan vesihuoltoliikelaitos, jonka johtokuntaan valtuusto valitsee jäsenet.

Kunnassa käynnistyivät kesäkuun 2017 alusta alueelliset kehittämisverkostot, joilla parannetaan asukkaiden osallistumismahdollisuuksia kunnan asioiden suunnitteluun ja toteutukseen. 

Tuusulaan valittiin 19.6.2017 ensimmäinen kansliapäällikkö, joka on kunnan johtava viranhaltija ja johtaa kunnan operatiivista toimintaa. Kansliapäällikkönä tällä kaudella toimii Virpi Sailas.

Pormestarin yhteystiedot

Sähköposti: kalle.ikkela@tuusula.fi

Puhelin: 040 314 3001