Kotiäänestys

2. kierroksen kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Ensimmäisen kierroksen kotiäänestykseen ilmoittautuneet ovat automaattisesti mukana myös toisen kierroksen kotiäänestäjien listalla. Heidän ei siis tarvitse ilmoittautua enää uudelleen toisen kierroksen kotiäänestykseen! 

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Omaishoitaja, joka on kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja ja joka on kyseisessä kunnassa äänioikeutettu ja tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle (os. Keskusvaalilautakunta, PL 60, 04301 Tuusula) tai puhelimitse 040 314 3024.

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö.

Ilmoittautumisia otetaan vastaan alkaen 2.1. ja ensimmäisen kierroksen osalta 16.1.2024 klo 16 mennessä ja mahdollisen toisen kierroksen osalta 30.1.2024 klo 16 mennessä.

Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on saatavissa keskusvaalilautakunnalta vaalit(at)tuusula.fi, TuusInfosta (Tuusulan pääkirjaston rakennus, Autoasemankatu 2), Kellokosken kirjastosta (Kuntotaival 2 B) ja Jokelan kirjastosta (Keskustie 20).

Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivulta.

Kotiäänestyslomake pdf