Nahkelan koulu

Nahkelan koulu tarjoaa edellytykset laadukkaaseen oppimiseen antaen oppilaille mahdollisuuden kasvaa itseensä luottaviksi ja vastuullisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Toimintatavoissamme korostuu opetushenkilöstön ja oppilaiden monimuotoinen yhteistyö. Pyrimme aktiivisesti hyödyntämään oppimisessa lähiympäristöä ja sen moninaisuutta. Tavoitteemme on luoda edellytykset ihmisenä ja kansalaisena kasvamiseen opetussuunnitelmaan kirjatun laaja-alaisen osaamisen määritelmän mukaisesti.

Lukuvuonna 2021-2022 koulussa opiskelee 44 Nahkelan koulun oppilasta ja syksyn ajan 37 Kirkonkylän koulun väistöön tulevaa oppilasta.