Nahkelan koulu

Nahkelan koulu on pieni ja turvallinen kyläkoulu Hyrylän läheisyydessä. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden tasapainoista kasvua ja modernin oppimiskäsityksen mukaista oppimista erilaisuuden hyväksyvässä ympäristössä.

Lukuvuonna 2018-2019 koulussa opiskelee 38 oppilasta.