Kellokosken koulun oppilashuoltotyö

Oppilashuolto

Oppilashuoltotyö on yksi koulumme keskeisimmistä oppimisen tukipalveluista. Oppilashuoltoon kuuluu mm. kunnan erityisopetuksen ja oppilashuollon koordinointi, koulujen oppilashuoltoryhmän toiminta, kouluterveydenhuolto, psykologin, koulukuraattorin ja perheohjaajan palvelut, sekä yhteistyö eri toimijoiden kesken (esim. nuorisotoimi, sosiaalitoimi, terveystoimi, seurakunta ja poliisi).

Oppilashuoltoryhmä

Kellokosken koulussa kokoontuu säännöllisesti oppilashuoltoryhmä. Ryhmään kuuluvat rehtori oppilashuollosta vastaavana henkilönä, erityisopettajat, kouluterveydenhoitajat, koulukuraattori, opinto-ohjaajat sekä opiskeluhuollon psykologi. Tarvittaessa myös luokan- tai aineenopettajat osallistuvat oppilashuoltoryhmän tapaamisiin. Oppilashuoltoryhmä suunnittelee ja koordinoi koulun ennaltaehkäisevää oppilashuoltotyötä, sekä tekee yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Myös koulukiusaamisen ehkäiseminen ja ennaltaehkäisevä päihdetyö ovat keskeisiä toiminta-alueita. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu Kellokosken koulussa joka toinen viikko. Lisäksi tarvittaessa kokoontuu pedagogisen tuen ryhmä, jossa käsitellään mm. kolmiportaisen tuen muutokset. Pedagogisen tuen ryhmän osallistujat kootaan tapauskohtaisesti. Yksilöllisessä oppilashuoltokokouksessa käsitellään yksittäisen oppilaan koulunkäyntiä yksityiskohtaisemmin ja siihen osallistuvat oppilaan, huoltajan ja opettajan lisäksi joku seuraavista: kuraattori, terveydenhoitaja, koululääkäri tai opiskeluhuollon psykologi.

Lukuvuonna 2019-2020 Kellokosken koulun oppilashuoltoryhmä osallistuu #uutta koulua-hankkeen Hyvinvointi ja monitoimijainen yhteistyö-kehittämistyöhön. 

 

Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan tarkemmin Tuusulan kunnan oppilashuoltotyöhön:

Oppilas- ja opiskelijahuolto