Oppilashuolto

Oppilashuoltotyö on yksi koulun keskeisimmistä oppimisen tukipalveluista. Oppilashuoltoon kuuluu mm. kunnan erityisopetuksen ja oppilashuollon koordinointi, koulujen oppilashuoltoryhmän toiminta, kouluterveydenhuolto, koulupsykologin ja koulukuraattorin palvelut, koululaisten tukihenkilöpalvelut sekä yhteistyö eri toimijoiden kesken (esim. nuorisotoimi, sosiaalitoimi, terveystoimi, seurakunta ja poliisi).

Oppilashuoltoryhmä

Jokaisessa Tuusulan koulussa toimii oppilashuoltoryhmä. Ryhmään kuuluvat rehtori oppilashuollosta vastaavana henkilönä, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori sekä koulupsykologi. Oppilashuoltoryhmä suunnittelee ja koordinoi koulun ennaltaehkäisevää oppilashuoltotyötä, neuvottelee oppilaiden huoltajien kanssa, järjestää erityisiä tukitoimia, ohjaa jatkotutkimuksiin ja terapioihin sekä tekee yhteistyötä mm. lastensuojelun ja eri viranomaisten kanssa. Myös koulukiusaamisen ehkäiseminen ja ennaltaehkäisevä päihdetyö ovat keskeisiä toiminta-alueita. Oppilashuoltoryhmä kutsuu jokaisen luokan opettajan yhteiseen palaveriin.